Emre Öksüz

Bilateral Deficit : Çift Taraflı Eksiklik Nedir?

Emre Öksüz

Bilateral eksiklik (BLD); Tek taraflı kasılmada gelişen kuvvete göre iki taraflı kasılmada nöromüsküler sistemin maksimum güç üretememesi olarak tanımlanır. Uygulamalı bir perspektiften bakıldığında, bilateral hareket modelleri genellikle günlük yaşam aktiviteleri sırasında gelişir. Örneğin; sandalyeden kalkmak veya kavanoz açmak buna örnek verilebilir.

Bilateral eksiklik, insan nöromüsküler sisteminin kendine özgü bir özelliği olarak kabul edilebilir, ancak postmenopozal kadınlar için dejeneratif kas gücü kaybını içeren performans sınırlayıcı bir faktör oluşturmak için yeterli olabilir.
Bu nedenle bilateral eksikliğin spesifik bir analizi, adım atma ve sandalyeden kalkma gibi günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisi, nöromüsküler performans değişkenlerini tespit etmek ve güç kaybını en aza indirmek için stratejiler geliştirmek önemlidir.

Size daha düşük ağırlıklarla antrenman yapmanız için izin veren ve şu anda yaptığınızdan çok daha güvenilir ve etkili olan bir antrenman sistemi hayal edin. Unilateral egzersizi daha az yük kullanarak daha fonksiyonel çalışmanın bir yöntemi olarak tanıttığımızda, geleneksel bir tepki olarak ‘’ama daha az kilo kullanıyorum’’ cümlesini duyuyoruz. Aslında, bu yöntemle hedeflenen kaslarla daha büyük yükler kullanmış oluyorsunuz.

Örneğin; unilateral egzersizler gluteus ve hamstring için daha yüksek bir yük içerir. Bonus olarak, yaralanma riski taşıyan lumbar omurgaya daha az yük biner. Başka bir deyişle, tek taraflı egzersiz daha az sırt stresiyle daha fazla arka zincir yükü sağlar. Bu da daha güvenli bir ortam oluşturur. Unilateral egzersizlerle ilgili diğer durum güçlü bir denge gerektirmesidir. Makineli çalışmaların aksine, yükün dengelenmesi ve az çalışmış stabilizatörlerin kullanılması önemlidir.

 


‘’Bilateral eksiklik, kasların tek başına ya da kontralateral kaslarla kombinasyon halinde kasılmaları durumunda maksimal güç üretim kapasitesindeki farktır. Tek taraflı kuvvet oluşumu, iki taraflı kuvvetten büyük olduğunda bir açık oluşur. Bilateral eksiklik, hem üst hem de alt ekstremitelerde izometrik ve dinamik kasılmalar üzerinde gözlemlenmiştir. Olası açıklama, açığın tek taraflı ve iki taraflı kasılmalar arasındaki antagonist kas koaktivasyonundaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkmasıdır.’’

‘’Beyin ikili egzersizi sevmez. Çok sayıda aktivasyon, beyin kontrol hareketinin çapraz (sağ lobun vücudun sol tarafını kontrol etmesi) işlemesiyle gerçekleşir. Eşzamanlı iki taraflı kasılma girişimi kafa karıştırıcıdır. Bu sebeple, vücut tek taraflı çalışmaları daha verimli yapıyor çünkü daha çok odaklanabiliyor.’’


Bilateral eksiklik; el kavrama dinamometresi, single leg-straight deadlift ve dikey sıçrama üzerinde görülebilir. Bilateral eksiklik olimpik kaldırışlarda ve rear foot elevated split squatta, single leg-straight deadliftte açıkça görülür. Bu açık (eksiklik), arka zincirde oldukça belirgindir. Bill Kroll tarafından yürütülen bir çalışma, bench presste bilateral eksikliğin bulunmayabileceğini, ancak diğer kaldırışlarda mevcut olabileceğini gösterdi. Bu örnek bilateral (iki taraflı) eksikliğin, antrenmanla ortadan kaldırılabileceği gerçeğiyle açıklanabilir. Vücuttaki bu doğal eğilimin üstesinden unilateral (tek taraflı) egzersizlerle gelinebilir.