Bulut İnan Kurt

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bulut İnan Kurt

Bu hafta sizlere rekreasyon(boş zaman)’un sporla olan ilişkisinden bahsedeceğim. Boş zaman kavramı genelde hayati ve zorunlu ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra bize kalan içerisini keyifli aktivitelerle, sporla, hobilerle geçirdiğimiz zaman dilimi olarak tanımlanır.


Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen ‘latince recreation’ kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin yada toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşır.(S.Karaküçük)
Rekreasyon yani boş zamanlarda insanlar spora iki türlü katılım sağlamaktadır. Bunlardan birincisi seyirci olarak pasif katılım, ikincisi ise sporcu olarak aktif katılımdır.


Seyirci olarak pasif katılım İnsanların boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarının gündeme geldiği ilk yıllardan bugünlere kadar, spor aktivitelerine seyirci olarak katılım çok yoğun bir şekilde devam etmekte ve günden güne de artmaktadır. Sporda pasif katılımın ürünü olarak tanımlanan seyirci kavramının arkasında bazı durumlarda aktif sayılabilecek özellikler bulunabilmektedir. Bu özelliklerin seyirciler arasındaki birleştiricilik psikolojik başarım sağlama, birbirini anlayan insanlar arasında olma ve bir şeyleri paylaşma duygusu olarak belirtebiliriz. Ayrıca insanların sadece seyircisi oldukları bir takım spor dallarının büyüsüne kapılarak zamanla oralardan bazılarına sporcu olarak yönlenmeleri göz önüne alındığında, pasif katılımın, aktiviteye geçişi özendirici bir durum olduğu da ortaya çıkmaktadır.

 

Sporcu olarak aktif katılım ise; faal olarak organizasyonun içerisinde yer almasıdır. Bu tür organizasyonlar çocuk, genç yetişkin farketmeksizin birleştirici özellikler barındırırlar. Birlikte hareket etme, ekip çalışması, hedefe ulaşma stratejileri, stresle başa çıkma ve en önemlisi ise ruh ve beden sağlığını korumak için pozitif olarak katkı sağlamaktadır.


Sporda Aktif Katılımın Önemi

 

Hareketsizlik çağımızın en büyük problemlerinden biridir. Hareketsiz bir yaşam birçok hastalığa da davetiye çıkarmaktadır. Başlıca risk faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz;


*Obezite
*Kalp damar rahatsızlıkları
*Kardiyovasküler kapasitenin azalması
*İmmün(bağışıklık) sistemin zayıflığı
*Psikolojik sorunlar(stres,kaygı bozukluğu vb.)
*Motorik özelliklerde kayıplar.
*Eklemlerde kireçlenmeler ve kas yaralanma riskleri olarak karşımıza çıkmaktadır.


Boş zamanlarımızı en verimli şekilde değerlendirmek,hayat kalitemizin de artmasına sebep olacaktır. Buna bağlı olarak kişi iş ve sosyal hayatında daha pozitif ve stressiz bir yaşam tarzı benimseyecektir. Sporun bir rekreatif faaliyet olarak tercih edildiği ve düzenli yapıldığı durumlarda stresle başa çıkma önemli bir ölçüde kolaylaşmaktadır. Her türlü fiziksel etkinlik veya spor çeşitleri rekreasyon anlayışı içerisinde gerçekleştirildiğinde, o faaliyetin içerisinde yarışma, kazanma, zorlanma ve risk gibi faktörler bulunsa bile, faaliyet anında kişinin psikolojik veya sosyolojik tatmini veya eğlenmesi söz konusu olabilmektedir.

 

Sağlıkla ve Sporla kalın…