Dr. Alp H. Aslan

Samsunlu seçmenin önüne koyulan reçete ve kadın vekiller sorunu!

Dr. Alp H. Aslan

İnsanoğlu tarihin kayda geçirdiği geçmişinden aldığı bütün dersler sonucunda geldiği noktada planlı, programlı, sürdürülebilir ve güvenli bir hayatı arzu edip buna göre yaşamanın yollarını arıyor. Ancak bütün plan ve programların içinde, sosyal ve kültürel hayatın gereği olarak bireyler ilgi duymadıkları alanlara da hakim durumunda kalabiliyor. İşte siyaset de bu alanlardan birisi. Bütünüyle manipülasyonlara açık bu alandan kopuk bir yaşam sürdürebilmek neredeyse imkansız bir hale geldi. Özellikle ülkemizde tecrübe ettiğimiz noktada siyaset beğendiğimiz veya beğenmediğimiz bütün durumların sebebi olarak karşımıza çıkıyor?

Son 20 yılda siyasetin önümüze koyduğu menüyü bir cümlede özetleyerek devam edelim; Ekonomine gelinen noktanın her yönüyle tartışmaların birinci konusu olduğu, işsizlik, yolsuzluk ve liyakat tartışmalarının gündemden düşmediği, vatan haini iftiralarının meclis koridorlarından sokağa indiği, son olarak Kahramanmaraş depreminde can kaybının bu kadar büyük olmasına neden olan ihmallerin tartışıldığı, kendinden olmayanın insan yerine konulmadığın acı bir tablo ile karşı karşıyayız.  

Samsunlu seçmen neyi, niçin seçmesi gerektiğine iyi karar vermeli!

Bütün bunlara sebep olan şey, aslında geçmişte birçok şeyi ne kadar gereksiz kullandığımız ile olan ilişkisidir. Örneğin 'hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde' şeklinde başlayan cümlelerin ne kadar sıksa ve hoyratça kullandığına şahit olduk değil mi? Neden kullanıldı bu cümleler hiç düşündünüz mü? Elbette etkin bir konuşma veya konuşmaya daha çok dikkat çekme ve anlam katabilmek için dediğinizi duyar gibiyim? Ama bütün bunlar sonuçta siyasetin dengesizliği ile olan ilişkisinin bir sonucudur?

Sadece bu mu? Örneğin yıllardır "Samsun milletvekilleri bir araya gelemiyor", "Samsun için bir araya gelemediler", "Samsun için verilen sözler tutulmadı", "Samsun'da Üniversite ve şehir bütünleşemiyor", "Samsun hak ettiği yerde değil", "Samsun milli gelir ve bütçeden aldığı oranlar çok düşük", "Samsun'un sahibi yok", 'Samsun bunu hak etmedi"?. ve daha pek çoğu? Peki neden söylendi bu cümleler?

Harbiye söylenmiş cümleler ve kurulan ilişkiler? Bütün bunların temelinde Samsun'un yıldız bir oyuncu misali kendisini temsil edebilecek kabiliyette bir milletvekilini seçtirememesi, bulamaması veya bu kabiliyetteki adayların seçilememe ihtimalleri yer alıyor olabilir?

İlk çağlarda olduğu gibi, kralın kanun koyucu olduğu bir süreçte, elbette milletvekillerinin seçilme olasılıklarının belirleyen sistemin ne kadar tartışıldığı veya tartışılması gerektiği üzerinden yeterince durulmadığı kanaatindeyim?

Zira, siyasal haklar temelinde vatandaşlık ve yerel yönetimlerin rolü son derece önemlidir. Bugün genellikle kabul gören liberal paradigmaya göre, seçimle göreve gelmenin temelinde, siyasal iktidarın temsile dayalı meşrulaştırması söz konusudur. Bu nedenle, seçimlerle ne ölçüde 'yerel temsiliyet' sağlandığı sorgulanmalıdır.

Bu Eşikte Samsun İçin Önemli Bir Fırsat Var!

Seçmen neye dikkat etmeli! Konuya İYİ tarafından bakacak olursak!

Coğrafya, konum, gelecekçi projeler, yerel ilişkiler, doğayı okumak ve onunla birlikte var olma becerisi konularında doğru ve gerçeğin karşısında eğilmeden, bükülmeden, sıkılmadan gereğini yapacak liyakatli temsilcilere, milletvekillerine ihtiyaç olduğunu öğrenebilmek için daha neyi yaşayıp deneyimlememiz gerekecek;

Esasen bahsettiğimiz gerçeklikler içinde kadının rolü -son dönemde kadın ve kadın hakları ile ilgili gündemden anlaşılacağı gibi- tartışmasız büyük önem taşıyor?

Dediğim gibi konuya İYİ tarafından ya da İYİ Parti tarafından bir örneklemeyle bakacak olursak;

İYİ Parti Samsun teşkilatında eşine ve benzerine az rastlanır bir kadın ilçe başkanı temsiliyetinin olması son derece takdir edilebilecek ve örnek alınabilecek bir durumken, Samsun'da ve Türkiye'de bunun neden gündeme gelmediğini benim gibi düşünenlerin olduğunu biliyorum elbette.

Ama burada asıl önemli olanın, bu kadar güzel bir değerin siyasetin geleceğindeki rolünün ne olup olmayacağı konusudur?

Önümüzdeki seçimler bu açıdan önemlidir. Lakin Samsun'u temsil edecek milletvekilleri arasında kadınların olmasını isteyenler bunu görmek ve desteklemek zorunda, buna karar verecek olanların da bunu dikkate alarak adaylarını belirlemek zorundadır. Samsun'da birçok ilçe başkanlığını kadınların temsil ettiği bir partinin genel başkanının da kadın olduğu düşünüldüğünde, sıralamanın ne kadar önemli olduğunu ve dikkat çekici olduğunu hep birlikte test edeceğiz.  

Saygılarımla

Alp H. Aslan