Yağmur Can Kurt

KALP HASTALIKLARI VE EGZERSİZ

Yağmur Can Kurt

Ülkemizde her yıl binlerce kişi metabolik sendroma bağlı hastalıklardan dolayı yaşam kaliteleri bozuluyor ya da hayatını kaybediyor. Gelişen dünyada bazı günlük yaşam işleri kolaylaşırken diğer taraftan hareketsiz yaşamıda beraberinde getiriyor. Bu hastalıkların başında Kalp Hastalıkları geliyor. Genç yaşlara kadar inen kalp hastalığı genetik faktörler olduğu kadar yetersiz ve dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, alkol ve sigara kullanımı, stres gibi sebeplerden dolayı da insanların hayatlarını tehlikeye attığını görüyoruz.

 

Türkiye Sağlık Araştırması, 2019


Obezbireylerin oranı %21,1 oldu

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların %24,8'inin obez ve %30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise %17,3'ünün obez ve %39,7'sinin obez öncesi olduğu görüldü. (TÜİK)


 

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %39,1'inin iskemik kalp hastalığından, %22,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan, %25,7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü. (TÜİK)

Kalbi besleyen koroner damarların halk arasında damar sertliği diye adlandırılan ateroskleroz nedeniyle tıkanması veya daralması, kalbin kendi ihtiyacı olan oksijen ve besin maddelerini alamamasına ve fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Bu duruma iskemik kalp hastalığı denir.

 

Serebrovasküler hastalıkların nedenleri

  • Hipertansiyon: Tüm inme tipleri için birincil risk faktörüdür. Beyin damar yapısını bozarak hem hemorojikhemdeiskemik inmeye sebep olur.
  • Diyabet: Büyük damar yapısını bozarak sıklıkla iskemik inmeye sebep olur.
  • Kalp hastalıkları: Kalp ritim bozuklukları, romatizmal kalp hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi, kalp damar hastalıları iskemik inme açısından ciddi risk faktörlerini oluşturur.
  • Hiperlipidemi: Kan yağlarının yüksekliği (kolesterol ve trigliseridler) inme için risk faktörüdür. Özellikle de artmış LDL (kötü kolesterol) kolesterol düzeyi ateroskleroza sebep olur. Bunun sonucunda beyin damar yapısı hasar görür, iskemik ve hemorajik inmelere sebep olur.
  • Sigara: Kan pıhtılaşma faktörlerini arttırarak inme için risk oluşturur.
  • Alkol kullanımı: Kan basıncını, kanda trigliserid düzeyini arttırır. Kalp ritim bozukluğunu tetikleyerek hem hororajik hem de iskemik inme için risk oluşturur.
  • Obezite: Vücut kitle indeksi 30kg/m2’nin üstünde olan hastalarda diyabet, LDL artışı, hipertansiyon, kalp damar hastalıklarına yatkınlık artar ve buda inmeye sebep olur.
  • Fiziksel inaktivite: Düzenli fiziksel aktivite bilinen inme risk faktörlerini azaltır (hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi gibi.)
  • Beslenme alışkanlıkları: Balıktan, sebze ve zeytinyağından zengin Akdeniz diyeti inme riskini azaltmaya yardımcıdır.

 

İstanbul üniversitesi tıp fakültesinde yapılan araştırmada çıkan sonucu sizlerle paylaşıyorum.

Kalp hastalıkları içinde, koroner arter hastalıkları, yaşam kalitesini ve ömrünü olumsuz et-kileyen tehdit eden en önemli sağlık problemidir. Bununla beraber, bu hastalıkla ve ilişkili sağlık problemlerinin çoğu modifiye edilebilir tarz ve risk faktörlerine dayandırılmaktadır. Düzenli egzersiz, modifiye edilebilir risk faktörlerini değiştirerek koroner arter hastalık ilişkili mortalite ve morbiditeyi azalmaktadır. Düzenli egzersiz, endotel fonksiyonları, koroner vazodilatasyon, miyokard oksijen desteği ve miyokarda kolletarelizasyon üzerine etki eder. Bunların dışında, düzenli egzersiz aterosklerotık lezyonları sadece koroner arterlerde değil aynı zamanda tüm arteryal sistemde stabilize edici etkidedir. Bu faydalı etkiler temelinde, egzersiz kalp hastaları için güvenli,kolay uygulanabilir ve ucuz bir ilaç olarak klinik uygulamada reçete edilmelidir.(ERDEM KAŞIKÇIOĞLU)

“CANLILIĞINI KORU. SAĞLIĞI OLMAYAN BİR YAŞAM SUSUZ BİR NEHİR GİBİDİR.” -MAXİME LAGACÉ