Zeynep Deniz Şen

BESLENME

Zeynep Deniz Şen

Beslenme bir bilim midir, yoksa popüler akımınla birlikte değişen bir trend mi?
Sanırım bu soruya ikiside yanıtını verebiliriz. Beslenme tabii ki bir bilimdir amazaman zamankanıta dayalı bilimin izinde ilerlemektense kulaktan dolma doğru bilinen yanlışların yaygın olduğu bir olgu haline gelebiliyor.


Beslenme kelime anlamı olarak, vücut için gerekli besin maddelerini alma eylemi anlamına gelir. Terim olarak daha detaylı tanımlarsak, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.


Beslenme bilimi isebesinlerin ve besin bileşenlerinin kimyasal analizlerini yaparak; besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime kadar geçen sürede besinlere uygulanan işlemlerin besin ögeleri üzerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri inceleyen bilim dalıdır.


Herhangi bir sağlık çalışanın size bir öneride bulunduğunda bunu yıllarca yapılmış bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilmiş bilgiler doğrultusunda, doğruluğundan emin olarak yapıyor veya yapması gerekiyor.


Beslenme bilimiyle en yakından ilgilenen meslek grubu da diyetisyenlik oluyor takdir edersiniz ki. Diyetisyen kelimesinin sizde ki karşılığı insanları zayıflatan sağlık çalışanı olabilir. Pek de haksız sayılmazsınız biz diyetisyenlere en çok kilo kontrolü için başvuruluyor ama daha geniş bir iş alanı var.Diyetisyenler, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmek isteyen veya sağlıkla ilgili belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan insanlara, ihtiyaçlarına göre beslenme programı oluştururlar. Hastanelerde, uzun süreli bakım tesislerinde, kliniklerde ve ilgili diğer kurumlarda görev alırlar.


Gelin görün ki görselliğin bu kadar ön planda olduğu bir çağda, kilo, zayıflık, özel beslenme biçimleri vb konular herkesin ilgisini çekiyor ve beslenmeyle ilgili sadece diyetisyenler değil her meslek grubundan, her eğitim seviyesinden insan fikir beyan edebiliyor. Canlıların anne karnındayken başlayıp ölene kadar devam ettirdikleri bir eylem konusunda fikir sahibi olmaları çok doğal pek tabii ama konu önerilerde bulunmak veya şu diyet bana çok iyi geldi sen de denemelisin vb diyaloglar olduğunda da özenli olunması gerekiyor.Üstelik diyetisyenler bile lisans eğitiminden kalma bilgiler ve ders kitaplarının dışına çıkmadıklarında mesleki anlamda yetersiz kalabiliyor çünkü beslenme inanılmaz hızla gelişen, hala bazı cevaplanamayan soruların olduğu bir bilim dalı.Bu sebeple güncel beslenme bilimini takip etmek, ders kitaplarının dışına çıkabilmeyi, literatürü tarayabilmeyi ve muhakeme yeteneğini gerektiriyor.


İnsan sağlığına ve beslenmeye daha bilinçli yaklaştığımız güzel günlere.