Ayşegül Sare Ölmez

HZ.YUSUF KISSASI'NDAN ÇIKARILACAK 7 DERS

Ayşegül Sare Ölmez

İyilerle kötülerin mücadelesine dair günümüze gelmiş sayısız örnek vardır. Hz.Muhammed’in ve ona tabi olan Müslümanların yurtları Mekke’den türlü eziyet ve işkenceler ile sürülmeleri ve sekiz sene sonra şehrin efendileri olarak tekrar geri dönmeleri bu örneklerden biridir. İyiler kazanmıştır lakin çaresizlikten iki büklüm olarak, zorluklara katlanarak ve Allah’ın tesellisini umarak…  Binaenaleyh Allah bu zor süreçlerinde Müslümanları motive edecek ve onlara teselli olacak öyle güzel bir kıssa hediye etmiştir ki, biz bu kıssanın adına‘Yusuf Suresi’ diyoruz.

 

Peki Allah’ın‘kıssaların en güzeli’ diye bildirdiği masal tadındaki Yusuf Suresi’nde hangi konular anlatılır?

 

Kıssanın ilk ayetlerinde Hz.Yusuf’un kendisini küçüklüğünden beri şiddetle kıskanan kardeşleri tarafından kuyuya atılması, kardeşlerinin babalarına ‘Yusuf’u kurt öldürdü’ deyip yalan konuşmaları, babasının bu ayrılığa yıllarca katlanmak zorunda kalması ve eşsiz bir sabır göstermesi konu edilir. Ardından Hz.Yusuf’un oradan geçmekte olan bir kafile tarafından kuyudan çıkarılması, çok ucuz bir fiyata köle olarak Mısır’ın üst düzey bir yetkilisine satılması, satın alan adamın karısının, yani Züleyha’nın yıllar geçip Hz.Yusuf büyüdükten sonra ona meyletmesi ancak muradına eremeyince ona iftira atıp zindana hapsettirmesi anlatılır. Sure akıcı bir üslupla devam ederken Hz.Yusuf’un zindanda tebliğ vazifesi yapması, bir müddet sonra kendisine atılan zina iftirasından aklanması, yıllar süren hapis hayatının sonlanıp Mısır’a vezir olması konularına da yer verilir. Surenin sonlarına gelindiğinde ise kardeşlerinin Hz.Yusuf ile karşılaşması, ondan af dilemeleri, nihayet Hz.Yusuf’un babası ile kavuşması ve yıllar süren hasretin sona ermesinden bahsedilerek kıssa bitirilir.  

 

Yüce Allah bu sure için:“Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için ibretler vardır” (Yusuf/7)diye buyurarak bizlere apaçık mesaj vermektedir. Öyleyse yazının başında da bahsettiğimiz gibi iyilerle kötülerin savaşını anlatan bu enfes kıssadan hangi dersleri çıkarmalıyız?

 

1 Evlat hasreti çeken Hz.Yakub’un sabır ve metanetle Allah’a sığınması gibi bizlerinde her koşulda yalnızca Allah’a tevekkül etmemiz gerektiği.

2Hz.Yusuf’un zindanda bile tebliğ yapmaktan vazgeçmediği gibi bizlerin de onu örnek alarak her koşulda Allah’ı anlatmamız gerektiği.

3 Hz.Yusuf’un Züleyha karşısında iffetini koruduğu, zindan hayatını Züleyha’nın vaat ve korumasına tercih ettiği gibi bizim de iffet ve onurumuzu dünyalık metalar uğruna çiğnetmemiz gerektiği.

4Hz.Yusuf’un Allah’ın kalıcı güzelliğini Züleyha’nın geçici güzelliğine tercih etmesi gibi bizlerinde Allah’a olan sadakatimizi korumamız gerektiği.

5Hz.Yusuf’un uğradığı iftiralar, eziyetler ve tuzaklara rağmen Allah’a güvenmekten vazgeçmediği gibi bizlerin de O’nun rahmetinden ümit kesmememiz gerektiği.

6Hz.Yusuf’un Allah’a olan teslimiyetinden ve sabrından ötürü Mısır’a vezir olması ve gıpta ile bakılacak bir konuma yükselmesi gibi her zorluğun ardından muhakkak bir kolaylık olduğu bilinci ile yaşamamız gerektiği.

7Kurulan çetrefilli tuzakların ve hain planların Hz.Yusuf’un yükselişine mani olamadığı ve Allah’ın takdirinin önüne asla hiçbir şeyin geçemeyeceği şuuru ile teslimiyet göstermemiz gerektiği.

 

O halde yazımızı Hz.Yusuf’un duası ile sonlandıralım:

 

‘Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!’ (Yusuf/101)