Ekonomik Rönesans için Prof. Dr. Çelebi'den anahtar stratejiler: Kalıcı olmak, istihdam, vergi adaleti ve AB ü

Ekonomik Rönesans için Prof. Dr. Çelebi'den anahtar stratejiler: Kalıcı olmak, istihdam, vergi adaleti ve AB ü

2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüş beklentilerine dair Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi değerlendirmelerde bulundu. Çelebi, düşüş beklentilerinin başarılı olması için kalıcı olmaya ve istihdama dikkat çekerken vergi adaleti ve Avrupa Birliği konularının da altını çizdi.


Ekonomi yönetimi hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika'da temaslarda bulunuyor. MB Başkanı, enflasyonun hem aylık hem de yıllık bazda 2024'ün 2. yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini belirtti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi yaptığı değerlendirmede enflasyonla mücadelenin başarılı olmasını temenni ettiğini belirterek, başarı kriterlerini açıkladı. Çelebi'ye göre başarı öncelikle kalıcı olmaktan geçiyor. İkincisi de istihdam oluşturan bir başarı olmalı. FED'in enflasyonla mücadele programında en önemli göstergelerden birinin, istihdam oluşturma olduğuna değinen Işın Çelebi, 'Türkiye'de de istihdam oluşturma kriterini enflasyonla mücadele programının yanına koymak gerekiyor. Üretim, istihdam demek zaten. Üretimde, üretkenlik ve verimliliği sağlamak gerekiyor. Bu anlamda cari denge, cari açık vermekten ziyade, bu cari açığı nasıl finanse ettiğiniz ve bu finansmanı nerelerde kullandığımız önemli' açıklamasını yaptı. Büyüme, üretkenlik ve verimliliğin döviz arzıyla ve yabancı sermaye girişiyle takviye edileceğini belirten Çelebi, Türkiye'nin yabancı sermaye girişini hızlandırması gerektiğine dikkat çekerek 'Bunun için Türkiye'nin mutlaka hukuk altyapısını, yabancı sermaye ve dünyaya güvence verecek şekilde uluslararası hukuka uygun hale getirmeli. Bunu belirtmek benim vatandaşlık görevim. Bugün bu anayasa değişikliği tartışmaların başladığı bir dönemde bunu söylemeyi bir görev addediyorum' dedi.

'AB üyeliği konusunda ısrarcı olmak gerekiyor'
Işın Çelebi, buna ek olarak Türkiye'nin mutlaka gri listeden çıkması gerektiğine değinerek, Avrupa Birliği tam üyelik yolunda ısrarla ve kararlılıkla yürümenin önemine işaret etti. Çelebi, 'Şimdi Avrupa Birliği üst yönetimi, Türkiye'yi sadece iş birliği yapılacak bir ülke konumuna oturtmaya çalışıyor. Bunu aşmak ve tam üyelik yolunda da ısrarcı olmak lazım. 2005 ile 2010 arasında Türkiye'ye yabancı kaynak girişinin en yoğun olduğu dönemde, yıllık 20-25 milyar dolarlık döviz girişi ve yabancı sermayenin girişinin olduğu, direkt yatırımların yapıldığı dönemlerde Türkiye'de enflasyonun yüzde 10'a düşmesini sağladı. Bundan örnek alarak, yabancı sermaye girişini mutlaka sağlamak zorunda. Bu da ancak Uluslararası hukuka uyumlu ve Avrupa Birliği tam üyelik yolunda adımlar atmakla gerçekleşebilir' hatırlatmalarında bulundu.

'Toplam vergi gelirlerinin yüzde 68'i de dolaylı vergilerden'
Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'deki vergi adaletsizliğine değindiği konuşmasında, Türkiye'nin parasal politikalarını maliye politikalarıyla yani bütçe politikalarıyla desteklenmesini tavsiye ederek 'Sadece para politikasıyla faizi, kuru sabitleyerek, ücretleri sabitleyerek enflasyonla mücadele programını tek başına yürütemeyiz. Bunu bütçe politikalarıyla ve maliye politikalarıyla bütünleştirmemiz lazım. Vergi konusu çok önemli. Türkiye gördüğüm kadarıyla gelir üzerinden vergi alan bir ülke. Vergi politikamızı, dolaylı vergilerle uyguluyoruz. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 68'i de dolaylı vergilerden yani akaryakıttan aldığımız vergi, sigaradan aldığımız vergidir. Vergi adaletini bozan ve düşük gelir gruplarının vergi yükü altında ezilmesine yol açan bir sisteme sahibiz. Oysa biz vergiyi hem tabana yaymalıyız hem vergi oranlarını düşürerek geniş kitlelere vergi tabanını yayıp vergi alabilecek hale getirmeliyiz' önerisinde bulundu.

'Finans sektöründeki muafiyetler ve istisnalar azaltılmalı'
Finans sektöründe büyük muafiyetler ve istisnalara dikkat çeken Çelebi, bunların mutlaka azaltılması gerektiğini kaydetti. 'Vergi gelirlerini arttırmanın bir diğer yolu da kayıt dışı ekonomiyi, vergi sisteminin içine almak' diyen Çelebi'ye göre, vergi oranlarını düşürerek, vergide devrim yapılmalı. Tüm vergi sistemini ele alarak, biraz hafifletmeli. İşe düşük gelir gruplarına yük olan dolaylı vergileri azaltarak, yüzde 68'den yüzde 50'ye indirmeyi hedef alarak başlanmalı. Bu tür bir vergi reformuna Türkiye'nin acil ihtiyacı olduğunu ileri süren Çelebi, 'Harcamalar üzerinden değil, gelir üzerinden vergi alacağımız bir sistem olmalı. Tabanı genişletebilmek ve adaleti sağlayabilmek önemli' diye konuştu.
Işın Çelebi, ilk 3 aylık bütçe açığının 513 milyar liraya ulaşmasını da değerlendirerek, 'Bütçe açığının, 2024 yılında 2,2 milyar TL'nin üzerinde olacağı öngörüldü. Şu anda mart sonu itibariyle 513 milyar TL'lik bir açık oluştu. Gördüğüm kadarıyla yılsonu itibariyle 2 milyar TL'lik bütçe açığı programa uygun halde gidiyor. Bu noktada vergi gelirlerini arttırıcı reformlar yapılırsa, bütçe açığının hedeflenen doğrultuda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bunu da önemli buluyorum' diye konuştu.

'Büyümeden vazgeçilebilir ama gelir dağılımı adaletli olmalı'
Cari açığın aylık 3,3, yıllık olarak da 31,8 olduğunu hatırlatan Çelebi, 'Bu, geçen yıla göre yıllık bazda bir daralmanın sonucu. Ekonomiyi daraltarak, büyümenin yüzde 3'ün altına düştüğü bir durum gözüküyor. O bakımdan büyümeden vazgeçebiliriz. Ama gelir dağılımının adaletli olması ön planda olmalı. Yani büyümeden vazgeçtik, daraltıyoruz ekonomiyi. Oysa bir ekonomi, cari açık verdiği zaman dışarıdan kaynak temin etmeli. Çünkü ekonomik büyüme, dış kaynakla sağlanır, iç tasarrufla değil. Bu kadar cari açıktan korkmamak lazım. Eğer ihracatın ithalatı karşılama oranını da yüzde 80'lerin üzerine çıkarabilirseniz, bu cari açık problemini karşılayabilirsiniz' önerilerinde bulundu. Çelebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 Şubat ile 2024 Şubat dönemine dair açıkladığı listeye bakıldığında, ihracatta yaklaşık 400 milyon dolarlık bir artış olduğuna dikkat çekti. Buna karşılık ithalattaki daralmanın da Türkiye'nin büyümesinin durmasından kaynakladığını işaret etti. Bunun bir tercih meselesi olduğunu belirten Çelebi, sözlerini şöyle tamamladı:
'Benim kişisel kanaatim, Türkiye yüzde 3'ün altında bir büyüme çizgisine sahip olmamalı. Türkiye'nin döviz arzını arttıracak politikalardan vazgeçmemeli. Şimdi kurun enflasyona etkisinin, yüzde 50 olduğunu söyleyen bir görüş var. Bunun matematiksel modeli yanlış. Buna katılmıyoruz. Bir iktisatçı ve matematikçi mantığıyla söylüyorum. Bunun enflasyona etkisi yüzde 50 değil, yüzde 10-15 gibidir. Kuru serbest piyasalara bırakmak lazım. Bu açıdan Merkez Bankası politikalarını gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim.'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER