Sağlık Kolundaki Sendikalara Çağrı

Sağlık Kolundaki Sendikalara Çağrı

Hürriyet Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın'dan Sağlık Kolundaki Sendikalara Çağrı

Hürriyet Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın, 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki uygulamalarla ilgili olarak sağlık kolundaki tüm sendikalara ortak hareket etme çağrısında bulundu.


Geçtiğimiz haftanın tamamını 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi çalışanlarına ayırdığını ifade eden Hürriyet Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın, "bu kurumun çalışanları bir çok konuda mağdur edilmişler, gelin, hep birlikte ortak eylem kararları alarak farkındalığımızı ortaya koyalım." dedi.

Aydın sözlerine şu şekilde devam etti. "19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi çalışanları, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının aldığı teşvik ücretlerinin yarısına bile erişmeyen ödemelerden tutun da, kendi kurumlarında ödedikleri tetkik ve yatak fark ücretlerine kadar varan haksızlarla karşı karşıyalar. Öğretim üyesi gelirlerine katkı sunanlara bu gelirden pay dağıtılması gerekirken, bırakın pay dağıtılmasını, kendileri hasta olduklarında tetkik ve hastane yatışlarında Türkiye'de emsali olmayacak şekilde ücret ödüyorlar. Bizler bu konularla alakalı basın açıklamamızı yaptık. Kuruma gerekli dilekçelerimizi verdik. Bu konular çözümlenmediği takdirde iş bırakma dahil tüm sendikal haklarımızı kullanacağımızı ifade ettik. İsimleri farklı olan hekim sendikalarının ortak hareketinden doğan kazanımlarına hepimiz şahit olduk. Bu kurumda yıllarca yetkili olan sendikanın, kurum kurul idari kurullarına katılmayarak çalışanları mağdur ettiği gerçeğinden yola çıkarak onları ayırıyor ve bu kurumda üyesi olan sendika yetkililerine, "birlikten kuvvet doğar" ilkesi gereğince bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin birlikte hareket edip ortak eylem kararları alalım. Yıllarca mağdur edilmiş OMÜ çalışanı arkadaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışalım."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER