CHP İl Başkanı Özdağ; 'Yargı krizi Cumhuriyetimize zarar veriyor'

CHP İl Başkanı Özdağ; 'Yargı krizi Cumhuriyetimize zarar veriyor'

Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı tarafından Samsun Bulvar AVM önünde 'Adalet ve Hukuk Krizi' eylemi gerçekleştirildi. Eylemde konuşan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, son günlerde yaşanan yargı krizinin ülkemizin vazgeçilmez değeri Cumhuriyetimizin temel ilkelerine zarar verdiği açıklamasında bulundu.

Adaletin tarafsızlığı sorgulanır hale getirilmiştir!

Anayasanın ikinci maddesinde yazan Türkiye Devleti demokratik, laik hukuk devletidir maddesinin alenen hükümetin desteği ve yargı eliyle çiğnendiğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Türkiye devleti yasama, yürütme ve yargının Anayasaya bağlı olduğu bir hukuk devleti iken iktidarın baskısı ve yargı içerisine yerleştirdiği klikler ile şu an adaletin tarafsızlığı sorgulandığı bir duruma getirilmiştir. Yargının ve adaletin sorgulandığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez. Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle 08.11.2023 tarihinde Türk hukuk tarihinde örneği görülmemiş bir karar ile karşılaştık. Kamu hukukçuları başta olmak üzere hukuka dair en ufak bilgisi olan herkesi dehşete uğratan bu karar ile hukuk darbesi yaşanmıştır" dedi.  

Yargı kurumunun Anayasayı tehdit eden tutumu kabul edilemez!

Yargı kurumunun Anayasayı tehdit eden tutumunun, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yargı eliyle yapılmış açık bir darbe niteliği taşıdığını dile getiren İl Başkanı Mehmet Özdağ, yaşanan hukuk darbesinin milli iradeyi yok sayan, Anayasayı tanımayan ve "Anayasasızlaştırma" sürecini hızlandıran bir devlet krizine yol açtığını kaydetti. Özdağ, "Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi ve milletvekilliği görevini yapması gerektiğini söyleyen bir karar almış, ancak ilk derece ceza mahkemesi tabiri caizse topu Yargıtay'a atmıştı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesinin bu kararını beğenmemiş olacak ki hem kararı uygulamama hem de Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuk açısından dehşet verici bir karar almıştır. Bu noktada belirtmek isteriz ki Anayasamızın 153. Maddesinde; "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" denilmektedir. Bu karar uyarınca AYM kararları devletin her kademesi ve her işlevi için bağlayıcıdır" şeklinde konuştu.  

CHP İl Başkanı Özdağ; 'Yargı krizi Cumhuriyetimize zarar veriyor'

"Bu yargı darbesine sessiz kalmayacağız"

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar tanınmayarak, hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığına dikkati çeken Mehmet Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi bu darbe girişimine karşı direnme kararlılığını ilk andan itibaren göstermiş, 28. Dönem Milletvekillerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 20 gün süreyle "Adalet Nöbeti" eylemini yapmışlardır. Bizler bugün Bağımsız Yargı, Tarafsız Hukuk, Halk için Adalet istiyoruz demek için buradayız. Devletimizin ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü kavramını yok sayan, laik devlet anlayışını reddeden, anayasayı etkisizleştiren bu zihniyete artık dur diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılan bu yargı darbesine sessiz kalmayacağız. Anayasamızı ve milli iradeyi hiçe sayanlar şunu bilsinler ki; Cumhuriyetin evlatları olarak ne pahasına olursa olsun demokrasinin, laikliğin ve adaletin savunucuları olacağız ve hukukun üstünlüğü için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Özdağ; 'Yargı krizi Cumhuriyetimize zarar veriyor'

CHP İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen program, katılımcıların Bulvar AVM'deki Samsun logosunun önünde bir süre yaptığı oturma eylemiyle sonlandırıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER