Samsun'da hayvan pazarları tedbiren kapatıldı!

Samsun'da hayvan pazarları tedbiren kapatıldı!

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şap hastalığına karşı Samsun'da tüm tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarlarının 23 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirterek, ilde şu ana kadar 'SAT-2' tipi şap hastalığına rastlanmadığını açıkladı.


Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çevrimiçi(on-line) olarak Hizmet İçi Eğitim Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, ilçe müdürleri ile ilçe müdürlüklerinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında görevli teknik personel katıldı.
Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, 'Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İhbarı zorunlu hastalıklar ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak amacıyla 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi' yürütülmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadelenin yanında; hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri, sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalarda gerçekleştirilmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirler alınarak, hayvan sağlığı konularında da saha faaliyetlerimizi aşılama, küpeleme, hayvan hareketleri dezenfeksiyon, mihrak, kordon karantina tedbirleri ilimizde aksatılmadan yürütülmüş ve yürütülmektedir' dedi.

Samsun'da hayvan pazarları tedbiren kapatıldı!

'Hayvan pazarları 23 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmıştır'
Şap hastalığı konusuna değinen Sağlam, 'Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır. Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Bakanlığımızın Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere numuneler gönderilmiş ve bu numunelerin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. İlimizde bu konu ile ilgili tüm tedbirler alınmış, hayvan pazarları 23 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmıştır' diye konuştu.

Samsun'da hayvan pazarları tedbiren kapatıldı!

'Samsun'da SAT-2 tipi şap hastalığı bulunmamakta'
Samsun'da SAT-2 tipi şap hastalığına rastlanmadığını açıklayan Sağlam, 'İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, ilçe müdürlüklerimizle ve hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmış, gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili toplantı yapılmıştır. Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup; kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (İl içi ve il dışı olmak üzere) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren il müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. İlimizde ise henüz SAT-2 tipi şap hastalığı bulunmamaktadır' şeklinde konuştu.

Samsun'da hayvan pazarları tedbiren kapatıldı!

Aşılama çalışmaları
İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da hayvan hastalıkları ile mücadele hakkında şu bilgileri verdi:
'Şap hastalığına karşı mücadele kapsamında 2022 yılında ilkbahar ve sonbahar aşılama programlarında, şap aşısı uygulanan hayvan sayısı 658 bin 387'dir. İlimizde 2022 yılında kuduz aşısı uygulanan hayvan sayısı ise 17 bin 730'dur. Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi kapsamında, LSD aşısı uygulanan hayvan sayısı 332 bin 615'tir. Brusella ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 91 bin 324, küçükbaş hayvanlara 30 bin 930 olup yine koyun keçi vebası (PPR) hastalığı ile mücadele kapsamında 199 bin 232, şarbon hastalığı ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 16 bin 818, küçükbaş hayvanlara 5 bin 241, çiçek (Koyun keçi çiçeği ) hastalığı ile mücadele kapsamında 10 bin 361 hayvana aşılama çalışması yapılmış ve aşılama programlarımız başarı ile tamamlanmıştır. Küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında büyükbaş hayvanlara 128 bin 972 ve küçükbaş hayvanlarda ise 125 bin 383 olarak küpe uygulaması yapılmıştır.'
Toplantıda konu uzmanları tarafından Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı çerçevesinde Samsun'da yürütülecek olan Hayvan Sağlığı 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı kararları, hayvan hastalıkları, il genelinde 2023 yılında büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek, tek tırnaklı hayvanlara uygulanan aşılama programları, TÜRKVET, VETBİS, PETVET, hayvancılık desteklemeleri ile hizmet içi eğitim ve çiftçi eğitim konularında sunumlar yapıldı.