Deprem bölgesindeki veteriner muayenehanelerinde metrekare şartları aranmayacak

Deprem bölgesindeki veteriner muayenehanelerinde metrekare şartları aranmayacak

Deprem bölgesinde faaliyet gösterecek veteriner hekim ve polikliniklerdeki belli şartlar 6 Şubat 2024 tarihine kadar kaldırıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen 11 ilde veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerinde aranan metrekare ve oda şartları 6 Şubat 2024'e kadar aranmayacak.
Buna göre, hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her veteriner hekim için asgari 6 metrekarelik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası bulunması, hasta hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6 metrekare büyüklüğünde muayene odası şartı ve veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4 metrekare büyüklüğünde malzeme odası bulunması koşulları aranmayacak.
Ayrıca Asgari 6 metrekare büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim için asgari 6 metrekarelik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası olması, hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6 metrekare büyüklüğünde iki adet muayene odası olması, hastalara ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4 metrekareden az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunması şartları geçici bir süreliğine kaldırıldı.