Kadın üreticiler destekleniyor

Kadın üreticiler destekleniyor

Matlı, kadın üreticilerle omuz omuza veriyor; şuurlu tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle hem girişimci kadınlara hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Tarım ve hayvancılık alanında 60 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Matlı, kadınların daha fazla ekonomik hayata katılmaları ve girişimlerinde başarılı olmalarını desteklemek amacıyla 2022 yılında başlattığı 'Kadın Üretici ile Omuz Omuza' projesine devam ediyor. Sütün kaynağında kalitenin ve verimin sağlanması için tecrübelerini kadın üreticilerle paylaşan Matlı, verdiği makine-teçhizat destekleri ve eğitimlerle kadın girişimcileri destekliyor.
Sektördeki kadın yetiştiricilerin temel ihtiyaçları ve beklentileri değerlendirilerek oluşturulan Kadın Üreticileri Destekleme platformunda; temiz ve verimli süt üretimi için gerekli makine-teçhizatla birlikte doğru uygulamalar yapılması da destekleniyor. Yanlış veya eksik teçhizat kullanımı nedeniyle, üretilen sütün en az yüzde 10'u kaybediliyor. Süt verimindeki kayıpların önüne geçilmesine ve hijyenik şartlarla süt teminine imkân veren bu projeyle hem kadın üreticilerimiz hem de ülkemiz kazanıyor.
Verilen destekler çerçevesinde Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Matlı bünyesindeki teknik destek uzmanları tarafından kadın üreticilere katkı sağlanıyor. Bu katkılarla birlikte kadın üreticilerimizin bilgiye anlık ulaşabilecekleri dijital platformlar üzerinden uzaktan destek çalışmaları da yapılıyor.
Bugüne kadar 20-60 yaş aralığında ve eğitim durumu ilkokuldan yüksek okula kadar değişen kırsal alandaki kadın üreticilerle gerçekleştirilen projede, katılımcıların verimli ve kazançlı hayvancılık sonuçlarının ölçülmesinin yanında, projenin sosyolojik açıdan da değerlendirilmesini sağlayacak raporlar oluşturuluyor.
Kadınların yaşamları değişiyor
Bugüne kadar birçok kadının hayatına dokunulduğu bu projede kadın üreticilerin hayatlarındaki olumlu gelişmeler projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Platformda yer alan kadın üreticilerin görüşleri de bunu destekliyor. Bir kadın üretici, platforma katıldıktan sonra diğer kadınların da ona özendiğini ve üretim hayatına katılmaları için onlara örnek olduğunu aktarırken; bir diğer üretici ise Matlı tarafından temin edilen makinelerle hayvanlarının sağlığını ve verimini korurken, zamandan da tasarruf sağlayarak kendine ve ailesine daha fazla vakit ayırabildiğini ve bu şekilde hayatının da değiştiğini iletiyor.
Matlı, 'Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılığı' destekliyor
Kadın üreticilere verilen desteklerle birlikte Matlı, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık sayesinde sağlıklı beslenen nesiller için de üstüne düşeni yapıyor. Kaliteli sütün ancak doğru besleme ve bakım uygulamaları ile sağlıklı barınma şartların sağlanması sonucunda elde edileceğini biliyor ve bu istikamette kurmuş olduğu Hayvancılık Akademisi'nde Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından yetiştiricilere destek veriyor. Bugüne kadar 50 bine kadar yakın yetiştiriciyi bilgilendirerek verimliliğini arttırmayı başaran Matlı, Ömer Matlı Akademisi'nin web sitesi üzerinden gelen soruları yanıtlıyor, sektörle ilgili yeni bilgileri paylaşarak yetiştiricilerle etkileşim sağlıyor.
Tarım ve hayvan yetiştiriciliği alanında daha şuurlu bir neslin inşasına destek olmak üzere bir diğer proje de 'Hamidiye Ziraat Mektebi' adıyla 21 Mart 1891 tarihinde açılmış olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sürdürülüyor. Protokol çerçevesinde; öğrencilere staj, burs, teknik gezi, eğitim ve istihdam imkânı sağlanıyor.