Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz' - Ankara haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerini 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerini 3 trilyon 810 milyar lira olarak öngördüklerini belirtti. Oktay, '2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7,5 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 m


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oktay, 2023 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 21., Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 5. bütçe olduğunu hatırlatarak, 'Bu bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan, aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, Türkiye yüz yılının bir kilometre taşı olacaktır' dedi.
Cumhuriyetin 100. yılının bütçesi olacak bütçenin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Oktay, 2023 bütçe kanun teklifini vatandaşları küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanı kollayacak şekilde adil ve sosyal bir anlayışla hazırladıklarını ifade etti.

'2023 bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir'
Oktay, merkezi yönetim bütçesi çerçevesinde 225 kamu idaresinin bütçesi bulunduğunu aktararak, '2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 3,5 olarak öngörülmektedir' diye konuştu.
2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ele alan Oktay, personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira, mal ve hizmet alımı giderleri için 318,7 milyar lira, cari transferler için 1 trilyon 682 milyar lira, sermaye giderleri için 315,8 milyar lira, sermaye transferleri için 37,3 milyar lira, borç verme giderleri için 359 milyar lira, yedek ödenekler için 88,2 milyar lira, faiz giderleri için ise 565,6 milyar lira ödenek öngördüklerini ifade etti.

'Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz'
2002 yılından bu yana eğitimi en öncelikli meseleleri olarak gördüklerini ve 7,5 milyar lira olarak devraldıkları Milli Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttiklerini kaydeden Oktay, 'Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da sürekli artırıyoruz. 2002 yılında 3,1 milyar lira olan yükseköğretim kurumları bütçelerini 43,3 kat artışla 2023 yılında 134,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2023 yılında 649,8 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz' ifadelerini kullandı.
Eğitimin yanı sıra AK Parti hükumetleri döneminde en fazla önem verdikleri konuların başında sağlığın geldiğini ifade eden Oktay, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık personelinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alındığını ve taban ödeme adı altında yeni bir ödeme unsuru getirildiğini belirtti. Hekimlerin mali haklarının yanında emekli aylıklarının önemli oranda artırıldığını savunan Oktay, 'Uzman hekimlerimizin emekli aylıklarında 3 bin lira, diğer hekimlerimizin emekli aylıklarında 2 bin 335 lira artış yapılmıştır. Sağlıkta insan gücü sayısı 2002 yılında 257 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 379 bin iken, 2022 yılı eylül ayında 766 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 1 milyon 347 bine çıkmıştır. 2002 yılında toplam hekim sayımız 91 bin 949 iken, 2022 yılı eylül ayında ülkemizde toplam hekim sayısı 184 bin 452'ye yükselmiştir' dedi.
Oktay, bütçede vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek amacıyla merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291,5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15,5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi.

'Bütçeden sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 696,8 milyar liraya ulaşmaktadır'
Oktay, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamalarının da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 696,8 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

'2023 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 2002 yılındaki 1,6 milyar seviyesinden 258,4 milyar liraya çıkardık'
2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayırdıkları kaynak miktarını 2002 yılında 1,6 milyar lira seviyesinden 258,4 milyar liraya çıkardıklarını belirten Oktay, bu tutarın 2023 yılı bütçesinin 5,8'ine denk olduğunu kaydetti. Oktay, 2023 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52,6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve yakınlarına bağlanan aylıklar çerçevesinde 31,3 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira, aile destek programı için 7,5 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların ailelerinin yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 5 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği çerçevesinde 4,8 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 5 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği çerçevesinde 4,8 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 2,4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması çerçevesinde yaklaşık 713 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyledi.

'Rusya Devlet Başkanı Putin ülkemizin doğalgaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini işaret etti'
Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem verdiklerini ifade eden Oktay, 'Rusya Devlet Başkanı Putin ülkemizin doğalgaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini işaret etti' diye konuştu.

'Enerji desteklerinin 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir'
Enerji kullanımında hükümet olarak vatandaşların yanında olduklarına vurgu yapan Oktay, 'Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon (destekleme) uygulanmaktadır. Her 100 liralık faturanın 80 lirasını biz üstleniyoruz. Enerji desteklerinin 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir' dedi.
Oktay, asgari ücretin vergi dışı tutulması sonucunda 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildiğini aktardı. Oktay, 'Sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27'sine tekabül etmektedir' diye konuştu.

'2023 yılında bütçemizden tarıma 142,9 milyar lira kaynak aktardık'
2023 yılı bütçesinden tarıma 142,9 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getiren Oktay, tarımsal tek tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından bütçe bağlama seremonisi gerçekleştirilerek, 2023 yılı bütçesi bağlandı.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'a 2023'te 871,7 milyon TL'lik yatırım

Sinop'a 2023'te 871,7 milyon TL'lik yatırım

ATSO Başkanı Bahar: 'Girdi fiyatlarında mutlak bir düşüş hedeflenmeli'

ATSO Başkanı Bahar: 'Girdi fiyatlarında mutlak bir düşüş hedeflenmeli'

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Yüzde 73 zam bayram havası estirdi, mehterle kutladılar

Yüzde 73 zam bayram havası estirdi, mehterle kutladılar

1000 TL elektrik ve doğal gaz yardımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

1000 TL elektrik ve doğal gaz yardımı! Resmi Gazete'de yayımlandı