İdrarda kanama mesane kanseri işareti olabilir

İdrarda kanama mesane kanseri işareti olabilir

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Önem, mesane kanserinin en önemli belirtilerinden birinin idrarda kanama olduğunu söyledi.


Mesane kanserinin en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Önem, mesane kanserinin özellikle sigara kullanan genç ve orta yaş erkeklerde daha sık görülen bir kanser türü olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Kadir Önem, hastaların genelde idrarda kanama nedeniyle kliniklere başvurduğunu belirterek, idrardan kan gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizerek, bu nedenler arasında mutlaka araştırılması gereken ürogenital (mesane, böbrek, prostat gibi) kanserlerin ilk sırayı aldığını kaydetti. Önem, kanserden şüphelenilmesi durumunda öncelikle hastalara görüntüleme ve sistoskopi (idrar torbasına endoskopi ile bakmak) yaparak mesanede (idrar torbasında) veya böbreklerde idrar kanallarında bir kitle olup olmadığını görmek istediklerini vurguladı.

'İlk seçenek kapalı ameliyat'
Mesane kanserlerinde ilk tedavi yöntemi ve tanı seçeneğinin kapalı olarak mesanedeki tümörün kazınması ve patolojik incelemeye gönderilmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Kadir Önem, 'Mesane kanserlerinde kapalı ameliyat ve mesaneye verilen ilaçlarla takip yapılabildiği gibi, daha yüksek riskli veya ilerlemiş kas dokusuna yayılmış hastalarda veya kas dokusuna yayılmamış olsa dahi mesanenin her yerini tutan hastalıklarda mesaneyi alma seçeneği gündeme gelmektedir. Çünkü yüksek riskli hastalarda tümörün ilerlemesi ve nüksetme olasılığı çok daha fazladır. Kapalı ameliyat sonrasında mesaneye ilaçlama genelde zayıflatılmış tüberküloz basili ile olmaktadır ve günümüzde akıllı ilaçlarla tedavi seçenekleri gündemdedir' dedi. Kapalı ameliyat sonrasında hastanın risk durumuna göre de değişebilecek bir takip protokolü ile hastanın mesanesine bakmak yani sistoskopik inceleme ve örnek alma işlemi yapmak gerektiğini belirten Kadir Önem, 'Bu şekilde nükseden tümörleri erken dönemde yakalamak oldukça önem taşımaktadır. Bunun dışında, böbrekleri de görüntülemek ve olası böbreklerde çıkabilecek tümörleri yakalamakta takip protokolünün bir parçası olmalıdır' diye konuştu.

'Genç hastalarda yeni mesane yapılması tercih ediliyor'
Tüm tedavilere rağmen mesane kanserinin ilerleyebildiğini veya ilk tanı anında ilerlemiş durumda karşılarına çıkabildiğini işaret eden Doç. Dr. Önem, bu aşamada idrar torbasını almanın gündeme geldiğini belirtti. İdrar torbasını almanın ve sonrasında idrar için bir diversiyon tercihi (idrarın gideceği yol) hasta ve doktor arasındaki karar vermeye bağlı olduğunu kaydeden Önem, 'Günümüzde hastanın genel durumuna göre idrar torbasını almadan önce kemoterapi veya akıllı ilaçlar verilebilmektedir. İdrar torbasını aldığımızda karın ön duvarına torba koyma veya içeriye ince bağırsaktan yeni mesane oluşturulması gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Daha sıklıkla genç hastalarda yeni mesane yapılmasını tercih ediyoruz. Yeni mesane yapılmasının birçok farklı yöntemleri vardır. Uzun yıllar boyunca uygulanan bu yöntemden (yeni mesane yapılması) hastalarımız genelde memnun kalmaktadır. Daha yaşlı hasta grubunda ise karın ön duvarına konulan torba hastalar için daha kullanışlı olmaktadır. Elbette hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında kemoterapi alma durumu değerlendirilip tedaviye ve takiplere devam edilir' şeklinde konuştu.

'Sigara bırakılırsa tekrarlama riski düşer'
Mesane kanserinin en büyük destekçisinin sigara ve sigara ürünleri olduğunun altını çizen Önem, şunları söyledi:
'Bu yüzden öncelikle mesane veya böbrek kanserinden korunmak için sigara içilmemeli. İkinci olarak da mesane kanseri tanısı alıp tedavisi yapılan bir hastada da sigaranın bırakılmasının hastalığın tekrar etmemesi açısından faydası olduğunun unutmamak gerekir. Erken tanı konulmuş bir mesane kanseri hastasında uygun tanı ve takiple hastalığı kontrol altına almak mümkün olduğu için idrarda kanaması olan hastaların bu şikâyetlerini ihmal etmemesi ve doktoruna başvurması hayat kurtarıcıdır.'