2022 LGS sınavında puanlar nasıl hesaplanacak?

2022 LGS sınavında puanlar nasıl hesaplanacak?

2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Peki puanlar nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanları 30 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün sınavla öğrenci alan devlet liselerinin kontenjanları belli olurken, aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı özel okullarda kendi taban puanlarını duyuracak.

Peki puanlar nasıl hesaplanacak? Puan hesaplamasının nasıl olacağı LGS başvuru kılavuzunda da şöyle anlatılıyor:

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.


b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

STANDART SAPMA HESAPLAMASI

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, testlerin katsayıları ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

LGS CEVAP ANAHTARINDA HATA OLURSA

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

LGS'DE HATALI SORU ÇIKARSA NASIL HESAPLANACAK?

LGS sınavında hatalı soru çıkmasında durumunda "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır" hükmü gereğince değerlendirme yapılır.

İşte yönetmelik maddesi şu şekilde:

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır" hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.


TESTLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

Türkçe:4

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:1

Yabancı Dil: 1

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4