Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının adresi: ARİNKOM TTO

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının adresi: ARİNKOM TTO

Temel amacı Eskişehir ve bölgedeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak olan Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO, 10 yıla yakın bir süredir üniversitenin adına başarılı ve ses getiren çalışmalara imza atıyor.


Pek çok kurum ve kuruluş ile çalışmalarını sürdüren ARİNKOM TTO, 2014 yılından beri ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1513 programı destekli bir ara yüz olarak faaliyet gösteriyor. 2018 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi olarak hizmetlerini sürdüren ARİNKOM TTO hem Yunus Emre Kampüsü hem de İki Eylül Kampüsü'ndeki ofisleri ile çalışmalarına devam ediyor. ARİNKOM TTO bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi için bilginin ticarileşme potansiyelinin, teknoloji transferinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Ulusal ve uluslararası başarılarla dolu bir Teknoloji Transfer Ofisi
ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörlüğü çerçevesinde yürütülen çalışmalarda araştırmacılara ulusal ve uluslararası hibe destek programları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Hem başvuru hem de projenin uygulanma süreçlerinde teknik destek sunuluyor. Anadolu Üniversitesi desteği ile ARİNKOM TTO 2013 yılından bu yana 90'ın üzerinde TÜBİTAK ARDEB, 10'un üzerinde TÜBİTAK Bilim Toplum Programları, 10'un üzerinde BEBKA ve bakanlık projelerinde proje yürütücüsü olarak görev alıyor. ARİNKOM TTO ulusal çalışmaların yanı sıra 2013 yılından bu yana 40'ın üzerinde uluslararası projede koordinatörlük ve ortaklık rollerini de üstleniyor. Bu projeler çerçevesinde 100'e yakın uluslararası üniversite, STK, kamu kurumu ve özel sektör firması ile de ortaklıklar bulunuyor.
Anadolu Üniversitesi'nin rekabet gücünü artıracak projelere destek veren TÜBİTAK ARDEB 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi'nden kabul edilen projenin çıktısı teknoloji portföyünde yer aldı. İktisat Fakültesi'nin ve Eğitim Fakültesi'nin yürütücüsü olduğu sosyal bilimler alanında desteklenmeye hak kazanan projeler, Türkiye'deki öncelikli alanlar çerçevesinde çıktılar üretti. TÜBİTAK ARDEB 1003: Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı çerçevesinde ise 5 projede yürütücü olarak yer alındı. 'COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler', BEBKA 'COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Çağrısı', TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı kapsamında açılan 'Spor Araştırmaları Özel Çağrısı' bu konunun en iyi örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Devlet Konservatuvarı'ndan ilk TÜBİTAK ARDEB projesi 2018 yılında kabul edilirken 2019 yılında desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi ise disiplinlerarası bir proje olarak akademi dünyasının ilgisini çekti. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün yürütücüsü olduğu ilk TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi de disiplinlerarası projeler arasında yerini aldı.

Kamu-üniversite-sanayi ve toplum iş birliği için çalışmalar sürdürülüyor
'Animasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi' ve 'Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi' isimli BEBKA projeleri ile bölge kalkınma hedeflerine doğrudan girdi sağlayan projeler yürütüldü. 'Animasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi' ile kurulan ve 'Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi' projesi ile kurulma çalışmaları devam edilen altyapılar sadece Anadolu Üniversitesi'nin değil Eskişehir'in faydalanabileceği kamu-üniversite-sanayi ve toplum iş birliği için çalışmalara imkân sağladı. 2021 yılında Games United ile iş birliği yapılarak oyun sektöründeki fikirlerin hayata geçirilmesi, yetenek ve tecrübelerin bir araya getirilerek oyun temalı bir kuluçka programı yürütülmesi sürecine başlandı.
ARİNKOM TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sanayi ve sektör kuruluşları ile bugüne kadar çıktı odaklı pek çok proje yürütüldü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Bakanlıklar, büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ'ler dâhil iş birliğine konu olacak çalışmalar bağlamında sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık, eğitim, özel eğitim, iletişim ve eczacılık dâhil farklı disiplin ve konu başlıklarında eşleştirmeler sağlandı. Bu çerçevede bugüne kadar yaklaşık 200 proje hayata geçirildi.

Hem akademisyenler hem öğrenciler destekleniyor
2013 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO tarafından yürütülen etkin ve sonuç odaklı Proje Tabanlı Staj Programı ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan projelerde Anadolu Üniversitesi'nin ilgili bölümünden öğrencilerin yer alması sağlanıyor. ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörlüğü ise hem ARİNKOM hem de ANAÇ Kuluçka Merkezi üzerinden araştırmacılar, öğrenciler ve kentin girişimcilerine farklı programlar altında girişimcilik destekleri sunuyor.
Akademisyenlerine yönelik olarak Akademik Girişim Yönlendirme Programı (AGYP) ve Akademik Girişim Geliştirme Programı (AGGP) yürütülüyor. Ayrıca StartUpUs programı ile öğrencilere yönelik bir girişimcilik atölyesi düzenlenerek çeşitli ödüllerin verildiği bir iş fikri geliştirme uygulaması da hayata geçiriliyor.

Ulusal ve uluslararası patent ve tescil süreçleri için destek sunuluyor
ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörlüğü tarafından fikrî ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde araştırmacıların çalışmalarına uygun koruma yöntemleri de belirleniyor. Bu çerçevede patent, tescil vb. başvuru süreçleri için destek sunuluyor, mevcut patent ve teknoloji portföyünün ticarileştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar Anadolu Üniversitesi adına 82 ulusal patent başvurusu, 50 uluslararası patent başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 24 ulusal ve 12 uluslararası patent başvurusu tescil almaya hak kazandı. Ayrıca ticarileştirme çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'ne ait 5 patent için devir sözleşmesi imzalandı. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen çalışmalarla Anadolu Üniversitesi adına 11 tasarım, 59 marka tescili de ARİNKOM TTO'nun başarıları arasında yer aldı.
Anadolu Üniversitesi 10 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) öncesinde, 21 Haziran 2015 yılında fikrî haklar alanında kendi politikasını hazırlayarak yürürlüğe soktu ve bu politika esaslar gereği buluş sahiplerinin talebi doğrultusunda başvuruları üniversite adına yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi yasa sonrasında 6769 sayılı SMK'ya uygun politika ve esasları oluşturan ve kabul ederek yürürlüğe koyan ilk üniversite durumunda.
Öte yandan ARİNKOM TTO girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçları çerçevesinde farklı kurumlar ile iş birliği yaparak birçok hızlandırıcı program yürütüyor. TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı ve SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı bu alanlarda verilebilecek örnekler arasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla ön plana çıkan Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, dünya genelinde 600'ü aşkın, Türkiye'de ise Registered Technology Transfer Professional (RTTP) unvanına sahip 34 profesyonelden 4'ünü bünyesinde bulundurarak önemli bir başarıya da imza attı.

ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi'ni alan ilk teknoloji transfer ofisi
Arinkom TTO, Türkiye'de ISO 9001-2015 Kalite Belgesi'ni alan ilk teknoloji transfer ofisi olarak projelerini uygulamaya geçirdiği süreçlerde, çalışmalarının kalite yaklaşımıyla daha sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak için büyük titizlikle çalışıyor. Bu durum; kadrosunda teknoloji transfer alanında uluslararası meslek kuruluşlarınca sertifikalandırılan personelin bulunması, teknoloji transfer faaliyetlerinde insan kaynağı açısından yetkin uzmanlarca hizmet verildiğini destekleyen bir kalite süreç yönetimi olduğunu da gözler önüne seriyor.