Samsun'da icradan satılık AVM!

Samsun'da icradan satılık AVM!

Samsun İlkadım'da Makro AVM, icradan satılık olarak ilana koyuldu.

Makro AVM'nin icradan satılık olduğunu belirten açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

 

''Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Samsun, İlkadım İlçesi, Kıran Mah. 6430 Ada, 1 Parselde KARGİR BİNA VE ARSASI Ana Nitelikli taşınmazdır. Borçlu hissesi tamdır. Yüzölçüm: 37.000,00 m2dir.İmar durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında: Emsal Nizam (E:1.60) TASK:0,40 h:15.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına isabet etmektedir. Parselin bir kısmı önlemli alanda yer almaktadır. Adresi:Kıran Mahallesi, 1379 Sokak MAKRO AVM, Bina No: 1 İlkadım SAMSUN. Bilirkişi raporuna göre Bodrum+Zemin kat+ 1 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın üzerinde yer alan bodrum, zemin ve 1. Kat olmak üzere toplam 29.914 m2 alana sahip AVM binası için, 25.11.1999 tarih 5 sayılı ilk ruhsatı, 28.03.2006 tarih, 06/07 sayılı yenileme ruhsatı, 14.02.2014 tarih, 71 sayılı 1555 m2 alana sahip ek depo ruhsatı, 09.02.2016 tarih 75 sayılı tadilat ruhsatı bulunmaktadır. 22.02.2006 tarih, 06/12 sayılı AVM binası için biten kısım Yapı Kullanım İzin Belgesi, 04.12.2007 tarih, 21 sayılı bina tamamı Yapı Kullanım İzin Belgesi, 16.09.2014 tarih, 298 sayılı ilave depo Yapı Kullanım İzin Belgesi ve 17.04.2017 tarih, 105 sayılı tadilat Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmaktadır. Parsel çevresi duvar ile örülü olup yapı dışında kalan alanlar otopark amaçlı ayrılmıştır. AVM kısmına yakın kısımlarda baskı beton diğer kalan kısımda tabanda beton dökülerek otopark ayrılmıştır. Bina dış cephesi doğal taş, dekoratif çelik konstrüksiyon, kompozit panel, dış cephe boyası ve silikon cephe ile kaplıdır. Makro AVM binasında son yapılan değişikliklerle ana binada Bodrum kat içerisinde 3 adet düğün salonu, 6 adet salon, Bay-bayan wc, müdüriyet odası, soyunma odaları, yemekhane, idari odalar,13 adet bölümlendirilmiş oda, 3 adet düğün salonu odası, kafeterya, mutfak, idare odası, jenaratör odası ve iklimlendirme dairesi olarak projelendirilmiştir. Ana girişin bulunduğu zemin katta önceden market olarak kullanılan bölüm, 11 adet dükkan, wc ler, bulunmaktadır. 1.Normal Katta yaklaşık 37 adet dükkan, restorant, wc'ler bulunmaktadır. Kıymet takdir konusu betonarme AVM binası yaklaşık brüt 29.914 m2 kapalı alana sahiptir. Ek olarak AVM'ye bitişik Depo yapısı brüt 1555 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın bulunduğu parsel, Samsun Şehirlerarası Otobüs terminalinin karşısında, Çevre yolu(Ankara Bulvarı) ile Şehit Korhan Ekiz Bulvarının kesiştiği bir bölgede yer almaktadır. Söz konusu Makro AVM, Otogarın karşı bölümünde, TOKİ Konutlarına 300-400m,Balık Haline 1km, Gıda Borsasına 1.2 km, Atakum İlçe Merkezine ortalama 5-6 km, İlkadım İlçe Merkezine ortalama 3-4 km uzaklıktadır. Yapı, topoğrafik açıdan az eğimli bir parsel üzerinde kurulmuştur. Çevresindeki otobüs terminali, anayollar, ticari işletmeler, depolar, Özel okullar, Toplu konutlar ve toplu konut inşaatları bulunmakta ve yapılaşma devam etmektedir. Ulaşım sorunu yoktur. Ulaşım özel araçlar ve belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Elektrik, telefon gibi hizmetlerin yanında her türlü belediye hizmetinden (su, kanalizasyon, temizlik) de yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 37.000,00 m2
Kıymeti : 87.002.978,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 06/06/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye Binası B BLok 3.Kat) 19 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:17/A İlkadım-Samsun

Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kisilerin teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Samsun İcra Dairesi'nin TR100001500158007303627760 nolu iban numarasına dosya numarası, TC/Vergi no yazılı vaziyette yatırılarak dekontun ibraz etmesi gerekmektedir. Nakit para ile yapılacak başvurular İcra İflas Kanunu 9. Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 17/2/2021 tarih, 2021/254-244 E/K sayılı onama kararı gereğince ihaleye kabul edilmeyecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise I.I.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından dogan vergiler satıs bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda elektronik ve gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/493 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/02/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir''