Samsun Üniversitesi büro personeli alacak

Samsun Üniversitesi büro personeli alacak

Samsun Üniversitesi, BBY mezunu 1 büro personeli alacak.

Samsun Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) mezunu 1 büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 Mart 2022 Pazartesi olarak açıklandı.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)

6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-Adli Sicil Durum Belgesi

 

Not:

1-istenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.

2-e-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.

 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

2- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

3- Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://www.samsun.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adayların isimleri başvuru bitiş tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içerisinde belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

3-Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

6-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.