Alkolik ve sarhoş koca tazminat ödeyecek

Alkolik ve sarhoş koca tazminat ödeyecek

Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar çıktı. Buna göre, sürekli sarhoş olup taşkınlık çıkaran ve kumar oynayan kocanın tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay'ın kararında tüm kusurlu hareketlerin kişilik haklarına saygısızlık olduğunun alı çizildi. Karar, oy birliği ile alındı.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, sürekli olarak sarhoş olmak, kumar oynamak ve taşkınlık çıkarmak nedenleriyle diğer eş lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin, alkol alarak sürekli sarhoş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde devamlı kavga ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Öyleyse, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”