İklim değişikliğinin Kızılırmak Deltası'na etkileri gündeme alındı

İklim değişikliğinin Kızılırmak Deltası'na etkileri gündeme alındı - Samsun haber

SAMSUN – Samsun'da iklim değişikliğinin Kızılırmak Deltası'na yönelik etkileri ve alınması gereken tedbirler gündeme alındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) paydaşlığındaki 2021 yılı 'Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı' video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve DSİ 7. Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'nin açılış konuşmaları ile başladı.
Toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Cahit Yayan '6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi' ve 'Kızılırmak Havza Koruma Eylem Planı Uygulamalarının Takibi' ve Işıl Sakın'ın 'Kızılırmak Taşkın Yönetim Planı Uygulamalarının Takibi' konulu sunumları ile detaylı bilgiler verdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise 'İklim Değişikliğinin Kızılırmak Havzası Su Kalitesine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler' adlı sunumunda havza ile ilgili yapılması gereken çalışmaları ele aldı.
ÇEVSAM Merkez Müdürü Dr. Ardalı konuşmasında iklim değişikliğinde etkilenecek sektörler, iklim değişikliğine uyum çalışmaları, çevre kalite standardı uygulamaları ile Kızılırmak Havzası'nda bütünleşik yaklaşımlar, havzalarda su kaynaklarının kalitesi, havzalarda öne çıkan baskılar ve sıcak noktalar, iklim değişikliğinin havza üzerinde etkileri ile alınması gereken önlemlerden üzerinde durdu. Prof. Dr. Ardalı yer altı sularının önem kazandığına dikkat çekerek atık ve atık su azaltımı ile temiz üretimin döngüsel ekonomi kapsamında entegre edilerek yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Levent Uçarlı da 'Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)' hakkında açıklamalarda bulunurken, Kızılırmak Havzası'nda var olan baskıların bir an önce ortadan kaldırılması, atık ve atık su yönetiminin tamamlanarak iklim değişikliği ile beklenen olayların önlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Su Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaarslan ise Kızılırmak Havzası veri girişlerinin önemine değinerek iklim değişikliği ile yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Toplantıda havza bazında çevre koruma çalışmalarının ve iklim değişikliği entegrasyonunun hızlandırılmasının önemi vurgulanırken bu yöndeki yol haritasının detayları belirlendi.