Samsun Üniversitesi öğrenci alımı ilanı yayımlandı

Samsun Üniversitesi öğrenci alımı ilanı yayımlandı

Samsun Üniversitesi tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü öğrenci alımı ilanı yayımlandı.

Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında (26 Temmuz 2021 - 3 Ağustos 2021) Online Başvuru Sistemi bağlantısından yapılacak ve şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, uygulamalı eğitim sistemi ile analitik düşünce yeteneğine sahip, disiplinler arası çalışma becerisi olan, yerel ölçekten küresel ölçeğe analiz yapabilen donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle hem akademik kariyer yolunu seçenlere hem de kamu ve özel sektörde çalışmayı hedefleyenlere uygun bir kariyer fırsatı sunuyor.

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fen Bilimleri alanında Makine Mühendisliği Doktora, Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Uçak ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programları bulunmaktadır. Sosyal Bilimler alanında ise Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı, Tarih, Coğrafya, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik tezli yüksek lisans programları ile Uluslararası Ticaret tezsiz yüksek lisans programları mevcuttur. Programlar öğrencilere nitelikli bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini verebilmek ve kaliteli bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Hedef; lisansüstü düzeyde bilime gerçek manada katkı yapabilen ve alanı ile ilgili araştırma süreçlerine ve yeni gelişmelere vakıf nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.


Mühendislik alanlarındaki programlar araştırıcı ve çözümleyici nitelikte mühendisler yetiştirmek, ülke ve bölge sanayisinin problemlerine etkin ve teknolojik çözümler üretebilecek projeler sunabilmek amacıyla kurulmuş ve programları bu yönde tasarlanmıştır. Ülkenin teknoloji alanında yerli savunma sanayi, yerli otomobil, insansız hava araçları gibi yüksek teknolojiye sahip projelerini desteklemek amacıyla açılan Yazılım Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programları bu amaca yönelik uzmanlar yetiştirmektedirler. Biyomedikal Tezli yüksek lisans programı ise mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı, tedavi ve yenileme amaçlı cihaz ve çözümler üretmekte ve bu alanda uzmanlar yetiştirmektedir. Dolayısıyla ülkemiz için stratejik öneme sahip Savunma teknolojilerinin millileştirmesi politikası çerçevesinde yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla bu programlar tasarlanmıştır.


Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik doktora ve yüksek lisans programları ve Uluslararası Ticaret Tezsiz yüksek lisans programı ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ve işletmelerde yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmeyi, ülke ve bölge ekonomisine, uluslararası ticaret alanındaki araştırmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kamu yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında ülkemizdeki ve dünyadaki çağdaş eğilimleri takip ederek mevcut idari ve siyasi pratiklerin etkilerine ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı kuramsal tartışmalara yön veren bir yaklaşım içerisindedir. Bilimi, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmeyi de Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı amaçlamaktadır. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı ise geçmiş ile gelecek arasında lisansüstü düzeyde bağlantı kurarak yeryüzü medeniyetlerinin dinamikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.