SAMSUN SON DAKİKA

Samsun'da korkunç kaza kameraya yansıdı
< >
HaberlerSAMSUN HABERKonkordato Komiserliği'nden Samsun Yem Alacaklılarına Çağrı

Konkordato Komiserliği'nden Samsun Yem Alacaklılarına Çağrı

+
-
Konkordato Komiserliğinden Samsun Yem Alacaklılarına Çağrı
Konkordato Komiserliği'nden Samsun Yem Alacaklılarına Çağrı

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı Konkordato Komiserliği Samsun Yem alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet etti. Konuyla ilgili davet ilanı, ilan.gov.tr'de yayımlandı.

SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI; 

 

1. Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün Tekkeköy-428 sicil numarası ile kayıtlı "Kerimbey osb Mahallesi Zafer Cac. No:3/1 Tekkeköy/Samsun” adresinde faaliyet gösteren SAMSUN YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/713 Esas sayılı dosyası kapsamında, 15.10.2020 tarihinde 3 ay süre ile Geçici Mühlet, 13.01.2021 tarihinde 2 ay süre ile Geçici Mühletin uzatılması ve 10.03.2021 tarihinde 1 yıl süre ile Kesin Mühlet kararı verildiği, Cemalettin KOLA, Ercan SARICAOĞLU ve Güray ERENER’ in Konkordato Komiser Heyeti olarak görevlendirildiği,

2. Samsun Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (ON BEŞ) GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerektiği,

Alacağı bulunan alacaklıların;

1. a. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.),

b. Geçici mühlet tarihi olan 15.10.2020'den önce ve varsa mühletten sonra doğan (ayrı ayrı belirtilerek) muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenleri,

c. Alacaklı olunan tutarı ve rehinle temin edilmemiş alacaklar bakımından kesin mühlet tarihi olan 10.03.2021 tarihine kadar olmak üzere, işleyen faiz oran ve tutarları gösterir ayrıntılı hesap tablosunu, yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapılan tarihteki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını,

d. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilan tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN içerisinde yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla aşağıda isim ve adresi belirtilen adrese göndermeleri ya da resmî tatil günleri hariç olmak üzere 9:30 — 12:30; 13:30 — 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) alacak kaydı yapmaları,

3. Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

4. İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belirli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

5. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların Samsun Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

SMMM Cemalettin KOLA- Dr. Ögr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU- Prof. Dr. Güray ERENER

Konkordato Komiser Heyeti İrtibat Bilgileri:

Cemalettin KOLA

YORUMLAR
Yorumunuz başarıyla kaydedildi
reklam
reklam
SIRADAKİ HABER