Üniversitede Yunus Emre konulu etkinlikler devam ediyor

Üniversitede Yunus Emre konulu etkinlikler devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Yunus Emre konulu etkinlik düzenlendi.


'2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğunun girişimleriyle, Arş. Gör. M. Yasin Çakır'ın yönlendiriciliğinde öğrencilerden Şerife Sunulu, Burak Kepek ve Ayfer Ören, Prof. Dr. Doğan Aksan tarafından kaleme alınan 'Yunus Emre Şiirinin Gücü'adlı eseri tanıttı. Programda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Şerife Sunulu, kitabın ilk bölümü olan Yunus Emre'nin yaşamı, dönemin Türkçesi ve Yunus Emre'nin şiirinde kullandığı dil özelliklerinden ve imgelerden, Burak Kepek kitabın ikinci bölümündeki lirizm kavramından, Yunus Emre şiirindeki lirizmden ve edebî sanatlardan bahsetti. Ayfer Ören ise kitabın üçüncü bölümündeki Yunus Emre şiirinde ses ve müzik, dilde ses ögelerinin etkisi, Yunus Emre şiirinde ritim sağlayan ögeler, Yunus Emre'nin Türk şiirindeki yeri ve etkisine değindi.
Program soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.