Samsun Üniversitesi DÜSAM'da 'Sosyoloji Güncesi' başlıyor

Samsun Üniversitesi DÜSAM'da 'Sosyoloji Güncesi' başlıyor - Samsun haber

Samsun Üniversitesi Düşünce (SAMÜ) ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) 'Sosyoloji Güncesi' dizisini 5 Şubat Cuma günü başlatıyor.


Arş. Gör. Vefa Kaya ve Arş. Gör. Büşra Nur Topal nezaretinde gerçekleşecek olan programlarda, Türkiye'de sosyal bilimlerin mevcut durumu çeşitli veçhelerden ele alınarak sosyolojinin nabzını tutmak hedefleniyor.

İlk Konuk Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı'nın ağırlanacağı ilk programda, Vefa Kaya ve Büşra Nur Topal'ın moderatörlüğünde, 'İdris Küçükömer'in Perspektifinden Flu Bir Türkiye Fotoğrafı' başlığı ile Türkiye'de ezber bozan bir sosyal bilimci ve aydın olarak İdris Küçükömer'in düşünceleri ele alınacak. 5 Şubat Cuma günü saat 20.00'de çevrim içi olarak gerçekleşecek program, ilgi duyan herkesin katılımına açık.
Kurtuluş Kayalı'nın temel ilgi alanlarını; çağdaş Türk düşüncesi, Türkiye'de ordu-siyaset ilişkileri, Türk kültürü ve Türk sineması oluşturuyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden emekli olan Kurtuluş Kayalı'nın yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makaleleri bulunuyor.

'Sosyal bilim camiasının problem alanlarına yönelik bir farkındalık amaçlanıyor'
DÜSAM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Sosyal bilimler alanında yöntem tartışmalarının hemen her disiplinin merkezine yerleştiği ve yöntemin sınırları uzun yıllar boyunca aşınmayan kalıp bilgilere dönüştürülerek aktarıldığı görülmektedir. Yöntem merkezli eğitim ve tercüme odaklı sosyal bilim anlayışı, tortulaşmış bilgilerin alanda dolaşıma girmesiyle yorumlama kapasitesini belirli biçimler etrafında standardize etmekte ve baskılamaktadır. Çalışma alanlarının zenginleşmesinin önüne geçen bu durum etrafında araştırma pratiklerinin giderek birbirine benzediği görülmektedir. Sosyal bilimcileri atıl kılan bu durumun karşısında, araştırmacıları farklı disiplinlerden beslenmeye yönlendiren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel kaynakları inceleme nesnesinin gösterdiği, konuştuğu ve işaret ettiği biçimlerde ele alma çabası, etki alanı giderek genişleyen sosyoloji alanı için bir diğer önemli ihtiyaçtır. Bu program, söz konusu problem alanlarına ilişkin bir farkındalıktan hareket ederek sosyal bilim camiasındaki özdüşünümsel sorgulamaları duyulur kılmayı amaçlamaktadır. Her dönem için önceden belirlenen bir tema üzerinden alanda öne çıkan sosyal bilimcilerin katkılarıyla şekillenecek olan Sosyoloji Güncesi, böylece belirli meselelerin sosyal bilim camiasının gündemine gelmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak hedefindedir. 2020-2021 bahar döneminde ilk tema olarak yaptıkları çalışmalarla öncü olmuş sosyal bilimcilerimiz ele alınacaktır' denildi.