Samsun Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacak

Samsun Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacak

Samsun Üniversite akademik birimlerine 32 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, akademik birimlerinde görevlendirmek üzere 32 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Samsun Üniversitesi'nden başvuru şartlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) Üniversitemiz “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi” doğrultusunda ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir."

BAŞVURU SÜRECİ

1. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vb.) 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
2. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
3. İlanımıza www.samsun.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
4. Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe,
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya,
3. Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi (onaylı),
4. 2 adet fotoğraf,
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi,
8. e-Devlet kapısından alınan sabıka kaydı,

MÜRACAAT YERİ

Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden
fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ve
posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Anabilim Dalı: İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Unvanı: Doçent

Derecesi: 1

Açıklama: Doçentlik unvanını iletişim çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı alanlarından birinden almış olmak.

---------

Birimi: Mühendislik Fakültesi

Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Anabilim Dalı: Haberleşme

Unvanı: Doçent

Derecesi: 1

Açıklama: Grafen tabanlı güneş pili konusunda çalışmaları olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Psikoloji

Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji

Unvanı: Doçent

Derecesi: 1

Açıklama: Psikoloji lisans mezunu olup, doktora derecesini ve doçentlik unvanını deneysel psikoloji alanında almış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları

Unvanı: Doçent

Derecesi: 1

Açıklama: Doktora derecesini ve doçentlik unvanını kentleşme ve çevre sorunları alanında almış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Psikoloji

Anabilim Dalı: Gelişim Psikolojisi

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 5

Açıklama: Lisans ve doktora derecesini psikoloji alanında almış olup, pozitif psikolojik sermaye, kültürel boyutlar, özyeterlik ve rekabet eden değerler konularında çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Sosyoloji

Anabilim Dalı: Toplumsal Yapı ve Değişme

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 5

Açıklama: Doktora derecesini sosyoloji alanında almış olup, eğitim sosyolojisi, kültür, dil ve Türkiye’deki etnik gruplar konularında
çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Tarih

Anabilim Dalı: Yeniçağ Tarihi

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 4

Açıklama: Osmanlı Siyasi Tarihi ve Kurumları ile Köprülüler Dönemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: Coğrafya

Anabilim Dalı: Türkiye Coğrafyası

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 5

Açıklama: Yüksek lisans ve doktora derecesini Türkiye Coğrafyası alanında almış olup, kültür coğrafyası, kimlik ve çok kültürlülük konularında çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü: İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Anabilim Dalı: İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 4

Açıklama: Doktora derecesini radyo, televizyon ve sinema alanında almış olup, sinema felsefesi ve medya okuryazarlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: Mühendislik Fakültesi

Bölümü: Makine Mühendisliği

Anabilim Dalı: Malzeme

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 4

Açıklama: Lisansı ve doktorası Makine Mühendisliği alanında olup, metal malzemelerin şekillendirilmesi ve nano kompozit malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

---------

Birimi: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Bölümü: Uçak Bakım ve Onarım

Anabilim Dalı: Uçak Bakım ve Onarım

Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Derecesi: 2

Açıklama: Lisans ve doktora derecesini Uçak/Uzay/Havacılık Mühendisliği alanında almış olup, plazma aktüatörler ile uçaklarda buzlanma azaltma uygulamaları konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.