İlkadım'da satılık arsa! İşte fiyatı

İlkadım'da satılık arsa! İşte fiyatı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 209 metrekare arsa mahkemeden satılık. İşte fiyatı...

Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde 209 metrekare arsa mahkeneden satılık. Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan arsanın birinci satış günü 29 Aralık Salı günü 2020 saat 14.00'da ikinci satış günü ise 26 Ocak Salı günü 2021 Saat 14.00'da yapılacak. Mahkemeden satılık arsanın muhammen bedeli ise 230 bin 373 TL olarak belirtildi.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 4334 Ada, 7 Parsel, ULUGAZİ Mahalle/Köy, Kadıköy Mah. Şehit Korhan Ekiz Bulvarı No:43 İlkadım Samsun adresinde, Bozoğlu Sk. ile Şehit Korhan Ekiz Bulvarı kesişiminde bulunmaktadır. Taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Konut alanı Bitişik Nizam Üç (B-3) katlı yere isabet etmektedir.ARSA vasfındadır. Üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Parselin her iki cephesine kadar ulaşım yolu bulunmaktadır. Düzgün geometrilidir. Çevresinde yapılaşma büyük oranda tamamlanmış durumda olup, çevresinde az katlı mesken kullanım amaçlı yapılar ile benzer özelliklere sahip olan boş parseller bulunmaktadır. Taşınmaz bulunduğu adada köşe parsel konumundadır.


Yüzölçümü : 209,43 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti :230.373,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 29/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 26/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminat miktarının memurluğumuzun Samsun Vakıflar Bankası İcra Dairelerine Bakmakla Yetkili Şubesinde mevcut TR 110001500158007302886274 sayılı hesaba yatırılması gerekmektedir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.