Samsun'da çiftlik icradan satılık

Samsun'da çiftlik icradan satılık

Samsun'un Ladik ilçesinde bir 10 bin 533 metrekare çiftlik icradan satılık.

Samsun'un Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde bulunan 10 bin 533 metrekare büyüklüğündeki çiftlik Ladik İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Birinci satış günü 30 Kasım 2020 saat 09.30'da, ikinci satış günü 20 Aralık 2020 09.30'da yapılacak olan çiftliğin muhammen bedeli ise 1 milyon 818 bin 944 TL olarak açıklandı.

İŞTE İHALE DETAYLARI

"Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli Ladik İlçesi, Tüfekçidere Mahallesi 106 Ada 347 Parsel. Taşınmaz üzerinde bir adet tek kattan oluşan betonarme yapı, zemininde inşaat alanı 71,00 m2 dir. Bina dış cephe sıvası ve boyası yapılıdır . Pencere doğramaları ısıcamlı PVC'dir. Çatısı ahşap kırma çatı olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır. Yapının iç sıvası yapılı ancak boyası kısmen yapılıdır. Mutfak dolapları ihtiyaca cevap verebilecek ölçüde odanın köşe kısmında bulunmaktadır. Isınma sistemi sobadır. Yapı değeri 49.932,00 TL'dir. Taşınmaz üzerinde bir adet sağım ünitesi yapısı ahır mevcuttur. tek kattan oluşan çelik yapının zeminde inşaat alanı yaklaşık 100,00m2'dir. Taşınmazın 4 cephesi duvar örülü olup iç kısmında sağım için alan yapılıdır. Betonarme tekil temel sistemi ile birlikte çelik olarak imal edilmiştir. Çatı profilleri de aynı şekilde çelik olup üzeri oluklu saç ile kaplıdır. Taban kısmı betondur. Yapı değeri 117.200,00 TL'dir. Taşınmaz üzerinde bir adet genç hayvan ahırı bulunmaktadır. Tek kattan oluşan çelik yapının, zeminde inşaat alanı 476,00 m2'dir. Taşınmazın 2 cephesi duvar ürülü olup yarı açık büyükbaş hayvan ahırıdır. Tüm çevresi kapalı durumda değildir. Betonarme tekil temel sistemi ile birlikte çelik olarak imal edilmiştir. Çatı profilleri de aynı şekilde çelik olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır. Taban kısmı betondur. Çetisinin çok küçük bir kısmı bulunmamaktadır. Yapının değeri 207.859,05 TL dir. Taşınmaz üzerinde iki adet tek kattan oluşan kaba yem ve kesif yem deposu bulunmaktadır. zeminde inşaat alanı yaklaşık 200,00 m2 ve 207,00m2 olmak üzere toplam 47,00 m2dir. Taşınmazın 4 cephesi duvar örülü duvar üzerinde çelik kolonlar ve çelik çeti makası ile çatısı imal edilmiştir. Betonarme tekil temel sistemi ile birlikte çelik olarak imal edilmiştir. Çatı profilleri de aynı şekilde çelik olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır. Taban kısmı betondur. Yapı değeri 223.483,70 TL'dir. Taşınmaz üzerinde bir adet tek kattan oluşan sağmal hayvan ahırı bulunmaktadır. Çelik yapının zeminde inşaat alanı yaklaşık 1255,00 m2 dir. Taşınmazın 4 cephesi duvar örülü duvar üzerinde çelik kolonlar ve çelik çatı makası ile çatısı imal edilmiştir. Betonarme tekil temel sistemi ile birlikte çelik olarak imal edilmiştir. Çatı profilleri de aynı şekilde çalık olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır. Taban kısmı betondur. Taşınmazın içerisinde padok ve hayvan yaklaşma alanları yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesinde toprak seviyesi altında gübre çukuru ve gübre çukuruna hayvansal atık yönlendiren sıyırıcılar yer almaktadır. Yapının değeri 1.001.110,00 TL dir.

Yüzölçümü :10.533,60 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.818.944,89 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında

1. Satış Günü : 30/11/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 25/12/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü Kat 3 Toplantı Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/40 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/09/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.