Mustafa Bilik'in kaleminden...Rusya'dan Katerina'lı mesaj

Mustafa Bilik'in kalemindenRusya'dan Katerina'lı mesaj - Samsun haber

Mustafa Bilik'in kaleminden...Rusya'dan Katerina'lı mesaj

15 Nisan 1684 tarihinde Letonyalı bir köylü ailesinin kızı olarak Kurşas'ta dünyaya geldi.

Doğduğu zamanki ismi Marta Elena Skavronska idi. Üç yaşında öksüz kaldı. Ruslar, İsveç ile yaptıkları savaşlar sırasında Katerina'yı esir aldılar ve kimsesiz köylü kızı, Çar Petro'nun danışmanlarından birinin hizmetçiliğini yapmaya başladı. Görevi, danışmanın konağında çamaşırcılıktı.

Katerina, bu arada efendisinin konağına sık sık gelen Çar'ın gönlünü çelmeyi başardı. Katerina Prut Savaşı sırasında barışı sağlamak için bizzat Osmanlı sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa'yla müzakerelere katıldı. Bu görüşmelerde de Kırım Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı.