Mustafa BİLİK'in kaleminden...Orta Doğu'da Türkiye'nin rolü değişti

Mustafa BİLİK'in kalemindenOrta Doğu'da Türkiye'nin rolü değişti - Samsun haber

Mustafa BİLİK'in kaleminden...Orta Doğu'da Türkiye'nin rolü değişti

Tavşan veya tavuk oyununu hiç duydunuz mu? Birbirlerine meydan okuyan iki kişi son hız birbirlerinin üzerine otomobillerini sürerler. Kim ilk direksiyonu kırar ve olası çarpışmadan kaçarsa tavşan veya tavuk olarak kabul edilir. Kısacası korkak.

Sonrasında kiminle aynı düelloya girerse girsin karşısındaki asla direksiyonu kırmaz. Çünkü bilinir ki daha önce kaçan yeniden kaçacaktır.

Bu olayın bir ülke için yaşandığını düşünebilir misiniz? Türkiye tam da bunu yaşadı.

Şam’da Emevi Camisi’nde namaz hayali vaat edilirken Suriye gibi Rusya’nın eskiyen savaş teknolojisini kullanan basit bir ülke Türk milletine kafa tuttu. Sandı ki ağabeyi Rusya’nın hava sahasını Türkiye Cumhuriyeti’ne kapatması onu kurtaracaktı. Yani Rusya’nın bacaklarının arasından saklana saklana bize kurşun attı.