HaberlerSamsun İş İlanlarıDSİ işci alımına başladı tıkla başvur

DSİ işci alımına başladı tıkla başvur - Samsun İş İlanları Haberleri

Devlet Su İşleri (DSİ), İŞKUR sayfasında yeni bir işçi alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre DSİ, İŞKUR aracılığı ile en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacak.

+
-
DSİ işci alımına başladı tıkla başvur

Samsun iş ilanları:   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un ‘’kamu işçi alımı’’ kategorisinde 04 Kasım 2019 tarihinde yeni bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan iş ilanına göre DSİ 13. Bölge Saymanlık Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden şahsen veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılacak olup, alınacak işçiler DSİ’nin kadrolu işçisi olarak sondaj işlerinde görevlendirileceklerdir.

DSİ işçi alımı iş başvurusu ekranı için ilan altında link verilmiştir! A

GENEL ŞARTLAR 

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Antalya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.Aranan Özel Nitelikler: Resmi Kurum Tarafından Sondör Yeterlilik Belgesi Sahip olması gerekmektedir.


NOT: Başvuru yapan adaylar belgelerini 13.11.2019 tarihine kadar bölge müdürlüğümüz personel birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/11/2019 – 08/11/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekimi, 21.11.2019 tarihinde DSİ 13. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav İçin Belge Teslim İşlemleri

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (http://bolge13.dsi.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1- İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (http://bolge13.dsi.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

3- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

4-Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (http://bolge13.dsi.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanen duyurulur.

TIKLA BAŞVUR

 

YORUMLAR
Yorumunuz başarıyla kaydedildi
reklam
reklam
SIRADAKİ HABER