HaberlerSAMSUN HABERTerme Belediyesinde Çalışanlar İşçi Mi Köle Mi?

Terme Belediyesinde Çalışanlar İşçi Mi Köle Mi?

Görevi kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu tespit etmek olan Sayıştay'ın yaptığı inceleme sonucunda AK Partili Terme Belediyesi'nin hukuka aykırılıkları gözler önüne serildi.

+
-
Terme Belediyesinde Çalışanlar İşçi Mi Köle Mi?

 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Samsun önceki İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, “Sayıştay, Terme Belediyesi ile ilgili de inceleme yürüttü ve bir takım tespitler yaptı. Bunlar, Terme Belediyesi’nin, çalışmalarını yürütürken kanuna aykırı davrandığına dair tespitler. Hiçbir Belediye, İçişleri Bakanlığı’nın onayı olmadan, iç ve dış borç stokunun yüzde onunu aşacak derecede borçlanamaz. Terme Belediyesi ise 1 milyon liraya yakın, kanuna aykırı borçlanma yapmış. Belediye Meclisi’nin kararı var ama İçişleri Bakanlığı’nın onayı yok. Ayrıca, Terme Belediyesi’nin ne kadar taşınmazı var, bunu bilemiyoruz, çünkü kayıtları yok. Sayıştay bunu da tespit etmiş. Lakayıtlık almış başını gitmiş. Ve asıl hukuka aykırı durum da, diğer bir çok AK partili Belediye’de rastlanıldığı gibi, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı kamu ihale kanununa uyulmaması. Belediye, bilgisayar almış, açık ihale yapmamış. Ramazan ayında iftar düzenlemiş, aynı şirketten doğrudan temin yöntemiyle hizmet alımı yapmış. Bu, kanuna apaçık aykırılık teşkil ediyor. Hangi şirketten alım gerçekleştirildi, hangi yandaş şirketler korundu? Halbuki aynı hizmet kollarında Terme’de ve Samsun’da faaliyet gösteren onlarca şirket var. Açık ihale yapması gerekirken yapmamış. Kamu ihale kanununun açık maddesini görmezden gelmiş. Görüyoruz ki, Terme Belediyesi uyması gereken temel kanunlara bile riayet etmiyor. İhale yapacak yerde, doğrudan hizmet alımı gerçekleştiriyor. Peki, kamu ihale kanunu, vatandaşın hakkını korumak için var. Bilmem hangi şirkete fazladan ödediğiniz paraların hesabı ne olacak?" dedi.

Sayıştay’ın, Terme Belediyesi’nde çalışan işçilerin izin hakkının da ihlal edildiğini tespit ettiğini belirten Tufan Akcagöz, “Terme Belediyesinde çalışan daimi işçilere, birikmiş ücretli izinlerinin kullandırılmadığını görüyoruz. Ücretli izin, Anayasal bir hak.  Dinlenmek, çalışanların temel hakkıdır. İşçinin, beden ve ruh sağlığı açısından gerekli olan izinlerin kullandırılmaması, Anayasal hakkın ihlalidir. Terme Belediyesi, işçilere bu hakkı kullandırmayarak Anayasa’yı ihlal etmiştir. Bu uygulama, iş kanununa da aykırıdır. Terme belediyesinde çalışan işçilere köle muamelesi yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Samsun’da ve Türkiye’de ne kadar işçi sendikası varsa, hepsini göreve davet ediyorum. Terme Belediyesi, işçilere adeta angarya uyguluyor. Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne durumu ihbar ediyorum. Terme Belediyesi'ne derhal, idari para cezası yaptırımı uygulanmalıdır."  diye konuştu.
YORUMLAR
Yorumunuz başarıyla kaydedildi
reklam
reklam
SIRADAKİ HABER