Doç. Dr. Yasemin Kemal

1-7 Nisan Kanser Haftası

Doç. Dr. Yasemin Kemal

Kanser dünyada ve ülkemizde en sık görülen hastalıklardan biridir. Kansere bağlı ölümler kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında 19 Milyon kişi kanser tanısı almış ve yaklaşık 10 Milyon kişi de kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu sayı Covid-19 nedeniyle son iki yılda ölen hasta sayısından çok daha fazladır. Oysa kanser basit yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir ve erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Kanserden korunmanın önemi ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla ülkemizde Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun önerisi ile 1956 yılından itibaren her yıl 1-7 Nisan arası Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Bu haftada yapılan etkinlikler, haberler kanser ile ilgili doğru bilgileri paylaşmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Kanseri nasıl önleyebiliriz?

İlk olarak sigara içmeyerek.. Fiziksel aktiviteyi artırmak, aklolden uzak durmak, obez olmamak, Hepatit-B ve HPV aşıları yaptırarak  kanser yapan enfeksiyonlardan korunmak ve doğru beslenme tarzı ile kanser vakaların büyük bir kısmını önleyebiliriz.

Erken tanı için neler yapmalıyız?

Daha belirti ve bulgular olamadan kanser tarama programlarına katılmalıyız. Ülkemizde Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde Dünya standartlarında çalışan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) bulunmaktadır.

Hangi kanserler tarama programındadır?  Ne zaman gitmeliyiz?

Meme kanseri ulusal tarama programında olan kanserlerin başındadır. Taramaya 40 yaşından itibaren gitmeliyiz. Tarama mamografi tetkiki ile yapılmaktadır.

Rahim ağzı kanseri taramasında ise 30 yaşından itibaren 5 yılda bir smear ve HPV DNA testi yapılmaktadır.

Kolon kanseri de ülkemizde taranan kanserlerdendir. 50 yaşından itibaren 5 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır.

Bu tetkiklerle daha kanser olmadan tanı almak ve tedavi olmak mümkündür.

Bugün kendine zaman ayır ve taramanı yaptır.

https://www.dryaseminkemal.com/1-7-nisan-kanser-haftasi-907