OKA Ve AFAD İş Birliği Protokolü!

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arasında, Ajans Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Laboratuvarı imkânlarının kullanılması yönünde iş birliği protokolü imzalandı. 

 OKA Ve AFAD İş Birliği Protokolü!

Protokole, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Levent Uçarlı imza koydu. OKA, yararlanıcısı olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” çerçevesinde desteklenen ve uygulama süreci tamamlanan “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması” projesinin tedarik bileşeni kapsamında Ajans bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması amacıyla yazılım, donanım ve TR83 Bölgesi’ne (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) ait güncel ve yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları temin etti. 


OKA konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde amacımız, uhdemizde bulunan uydu fotoğrafları ile bünyemizde kurulan gerekli yazılım ve donanımları içeren CBS Laboratuvarının üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına kullandırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla kurum ziyaretleri gerçekleştirerek Ajansımızın CBS imkânlarını tanıttık ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretler sırasında Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün uydu fotoğraflarını kurumun CBS çalışmalarında altlık olarak kullanmak için talepleri olmuştur. Söz konusu talep üzerine Ajansımız tarafından uydu fotoğraflarının paylaşımına ilişkin alt yapı hazırlıkları ile bugün Ajans hizmet binamızda imzaladığımız protokol hazırlanmıştır. Söz konusu protokol, üniversitelerde görevli akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmaları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görevleri gereği ihtiyaç duydukları TR83 Bölgesi’ne ait uydu fotoğrafları ile kurumların bünyesinde bulundurduğu coğrafi verilerin paylaşımına ve OKA bünyesinde kurulu olan CBS Laboratuvarının kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor” denildi. 
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen yaptığı açıklamada, “Ajansımız CBS konusunda bugün Samsun AFAD Müdürlüğü ile kurduğu bu güzel işbirliğini diğer kurumlarımızla da başlatmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla önümüzdeki haftalarda CBS çalışmaları yürüten tüm kurumlarımızın yapılabilecek ortak çalışmalara yönelik fikirlerini almak ve Ajansın CBS imkânlarını detaylı şekilde tanıtmak amacıyla Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde toplantılar düzenlenecektir. Toplantılar sonrasında uydu fotoğrafları ve CBS Laboratuvarının kullanımına ilişkin talebi olan tüm kurumlarımızla protokoller imzalayarak bu kaynaklardan bölgemizin en üst seviyede yararlandırılmasını hedeflemekteyiz” dedi.