Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan müfredat eleştirilerine cevap

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Müfredatta Atatürk’ün üstün askeri yetenekleri, devlet adamlığı, inkılapçı niteliklerini öğrenerek, öğrencilerimize onun kişilik özelliklerini örnek almasını istiyoruz. Atatürk’ün önderliğinde...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan müfredat eleştirilerine cevap

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Müfredatta Atatürk’ün üstün askeri yetenekleri, devlet adamlığı, inkılapçı niteliklerini öğrenerek, öğrencilerimize onun kişilik özelliklerini örnek almasını istiyoruz. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk inkılabının anlamını ve önemini kavramasını istiyoruz” dedi.

Bakan Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda müfredat ile ilgili söz aldı. Yılmaz, kürsüde yaptığı konuşmada, müfredat değişikliğini canlı organizmaya benzeterek, `Öğretim programları bireysel, toplumsal, bilimsel yaşanmakta olan değişim ve gelişime bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenir. Canlılar içinde değişim canlılığın devamı için ana unsurdur. Organizma canlılığını yenilenmeye borçludur` ifadelerini kullandı.

Öğrenci merkezli bir yaklaşım ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Yılmaz, `Bu müfredatta Atatürk’ün üstün askeri yetenekleri, devlet adamlığı, inkılapçı niteliklerini öğrenerek, öğrencilerimize onun kişilik özelliklerini örnek almasını istiyoruz. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk inkılabının anlamını ve önemini kavramasını istiyoruz. Türk inkılabının güçlüklere rağmen gerçekleştirildiğini kavramasını istiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmada yerini kavramasını, laik, demokratik, ulusal, çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını istiyoruz. Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerinin benimseyerek, Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olmasını istiyoruz. Günümüzün sorunların Atatürkçü yaklaşımla çözümler üretmesini sağlayacak ve kendisini hazırlayacak bilgi, birikim, tutumlar kazanmasını istiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek istiyoruz` değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim Cumhuriyet’ dediğini hatırlatan Yılmaz, `Eğer siz Cumhuriyeti güçlendirmişseniz Atatürk’ün yolundasınız. Eğer Cumhuriyeti zayıflatıyorsanız Atatürk’ün yolundan uzaklaşmışsınız demektir. Kuvay-ı Milliye’nin oluşumunu, milli cemiyetleri ve milli varlığa düşman cemiyetleri analiz eder, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri ve Amasya görüşmelerine yer verilir. Yine, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Misakı Milli’nin kabulü arasında köprü kurulmasını istiyoruz. Batı cephesinde Kuvayı Milliye birliklerinin faaliyetlerinin ve düzenli ordu kurulma sürecinin analiz edilmesini istiyoruz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Kütahya ve Eskişehir Savaşlarının işlenmesini istiyoruz. ’Hem Birinci İnönü Savaşı’nı hem İkinci İnönü Savaşı’nı işle’ diyeceksiniz öğrencilerinize hem de bir kardeşim kalkıp ’İnönü müfredattan çıkarılıyor’ diyecek. Doğru değildir. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri kavramsal düzeyde ele alınır. Yine, saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması, 1924 Anayasası’nın kabulü konularına neden ve sonuçlarıyla yer verilir. Hukuki düzenlemelerin neler olduğu, Türk Medeni Kanunu’nun aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişimler vurgulanır` şeklinde konuştu.

‘Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesi’ işlenirken İsmet İnönü’nün cephe komutanı olarak yaptığı görevlere, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarındaki başarılarına değinileceğine ilişkin olarak Yılmaz, `’Lozan Anlaşması görüşmeleri’ işlenirken bu görüşmelerde İnönü başkanlığındaki heyetin aktif rol aldığına kazanım gereği değinilecektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin İsmet İnönü liderliğinde tarafsız bir politika izlediğine kazanım gereği değinilecektir. Çok partili hayata geçişin İsmet İnönü döneminde ve onun gayreti doğrultusunda geçildiğine kazanım gereği değerlendirilecektir. Milli Mücadele Dönemi’nde İsmet İnönü’nün Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulması noktasındaki girişimlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmasındaki rolüyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarındaki başarılarına kazanım gereği değinilecektir` diye konuştu.