Esnafın KOSGEB isyanı Meclis Gündeminde!

2016 yılında, eksik ve hatalı beyanda bulunan binlerce işletmenin, KOSGEB desteklerinden yararlandırıldığının Sayıştay tarafından saptandığını anımsatan CHP`li Hancıoğlu, "esnafımız, KOBİ`lerimiz bu haksızlığın hâlâ sürdüğünden şikâyet ediyor. Eksik ve hatalı beyanla hâlâ kimlere KOSGEB kredisi dağıtılıyor, derhal açıklansın" dedi.

Esnafın KOSGEB isyanı Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu KOSGEB`in, gerçekten ihtiyaç sahibi durumda olan işletmeleri değil de eksik veya hatalı beyanda bulunan işletmeleri destekleme programlarından yararlandırdığı yönündeki şikâyetleri Meclis gündemine taşıdı. 


Türkiye`nin büyük bir ekonomik krizle boğuştuğu şu günlerde kimi çevrelerin, krizi yok sayma gayreti içinde olduğunu kaydeden Hancıoğlu, bu süreçte KOBİ`lerin yaşadığı büyük sorunları rakamlarla özetledi. KOBİ`lerin Haziran ayı itibarıyla 646,1 milyar TL kredi borcu bulunurken, 30,6 milyar TL tutarındaki kredinin de takibe düştüğünü ifade eden Hancıoğlu `kur ve faiz sarsıntısının yaşandığı şu dönemde, ülkemizin dört bir yanından iflas, üretim durdurma, toplu işten çıkarma haberleri peş peşe geliyor` dedi. 


SAYIŞTAY, KOSGEB`İN YANLIŞINI 2016`DA SAPTADI
Bu durumun kamu otoritesinin KOBİ’lere yönelik kurtarma ve destekleme programlarını daha da önemli hale getirdiğine işaret eden ve KOSGEB`in düşük maliyetli kredi ve hibe programlarında talep patlaması yaşandığına dikkat çeken Hancıoğlu, `ancak başvuru sahibi birçok işletmeden, tüm şartları yerine getirdikleri halde desteklerden yararlanamama ve hak sahibi olamayacak işletmelerin destekleme programlarından faydalandırıldığına ilişkin şikâyetler artıyor` ifadelerini kullandı. CHP`li Hancıoğlu, bu şikâyetlerin yeni olmadığını, KOSGEB`in hatalı hibe ve kredi kullandırma konusunda kötü bir sicili olduğunu anımsatarak şunları belirtti:
`Sayıştay, KOSGEB’in 2016 yılına ilişkin Denetim Raporu’nda, 50 bin liralık sıfır faizli kredi desteği programından faydalandırılan 15 bin işletmeden yüzde 65’inin yanlış beyanla başvuru yaparak hak sahibi olduklarına işaret etmiş, “yapılan denetimlerde, işletme beyanlarının ilgili kurum(GİB, SGK vb.) verileri ile gerek otomatik olarak sistem tarafından, gerek manuel olarak KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı personel tarafından kontrolünün yapılmadığı görülmüştür” saptamaları yer almaktadır. Sayıştay’ın 2016 yılındaki bu saptamaları kayıt altında dururken, bugün hâlâ gerekli koşulları sağladığı halde destek programlarından faydalanamayan işletmeler ile gerekli koşulları taşımadığı halde eksik veya hatalı beyanla kimi işletmelerin destek programlarından faydalandırıldıklarına yönelik şikâyetlerin gündeme gelmesi dikkat çekicidir.`
KOSGEB, AYNI YANLIŞA DEVAM MI EDİYOR?
CHP`li Hancıoğlu bu değerlendirmelerinin ardından KOSGEB`in bağlı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank`a şu soruları yöneltti:
- 2017 yılı içerisinde KOSGEB’in uyguladığı destek programlarından kaç işletme faydalanmıştır?
- 2017 destek programlarından faydalanmak için başvuran ve hak sahibi olan işletmelerden kaç tanesinin beyanı incelenmiş, kaç beyanın tam ve doğru olduğu saptanmış, kaçında hata tespit edilmiş ve beyanı hatalı olduğu halde kaç işletme destekleme programlarından faydalanmıştır?
- 2018 yılı içerisinde KOSGEB’in uyguladığı destek programlarından kaç işletme faydalanmıştır?
- 2018 destek programlarından faydalanmak için başvuran ve hak sahibi olan işletmelerden kaç tanesinin beyanı incelenmiş, kaç beyanın tam ve doğru olduğu saptanmış, kaçında hata tespit edilmiş ve beyanı hatalı olduğu halde kaç işletme destekleme programlarından faydalanmıştır?
- Destek programlarından faydalanmak isteyen işletmelerin başvuru beyanlarının tam ve eksiksiz bir şekilde incelenmemesinin sebebi nedir?
- Suiistimale son derece açık olan ve kamu otoritesince sağlanan kaynakların kullanımında adalet ve hakkaniyet ilkesini yok eden başvuru beyanlarını eksik inceleme ya da hiç incelememe uygulamasına son vermek adına planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır?