Karadeniz`in Toprak Haritası Çıkarılmalı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin toprak yapısının sığ ve ince olduğunu belirterek, “Fındık bitkisi olmasa bölgenin toprak yapısı felaket olur. Fındık bitkisi Karadeniz Bölgesi için bir nimettir” dedi.

Karadeniz`in Toprak Haritası Çıkarılmalı

Karadeniz Bölgesi’nin toprak yapısının engebeli arazi yapısı sebebiyle sığ ve ince olduğunu, bu yapısı sebebiyle sel, taşkın, su baskını, heyelan ve erozyon gibi doğal afetlerin toprağı kolayca sürükleyebileceğini dile getiren Prof. Dr. Tayfun Aşkın, “İşte böyle bir yapı içerisinde fındık bitkisi Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin toprak yapısını tutabilmektedir. Ben bir bilim insanı olarak fındık bitkisini Karadeniz Bölgesi’nin kurtuluşu olarak görüyorum. Devlet, hükümet fındık ürününe para vermese dahi fındık bitkisini desteklemelidir” diye konuştu.

“Fındık bitkisi Karadeniz’e sunulan bir nimettir”

Prof. Dr. Aşkın, şöyle devam etti:

“Doğaya gözümüzün alabildiğince baktığımızda dağ, tepe ve düz arazilerin fındık bitkisiyle kaplı olduğunu görürüz. Sadece Ordu’da 200 bin hektarın üzerinde fındık coğrafyası vardır. İşte fındık bitkisini tarım ürünü gibi değil de bir orman bitkisi olarak düşündüğünüzde bile toprakları koruma yönünden büyük hizmet eden bir bitki olduğunu görürüz. Fındık bitkisi milli bir bitkidir. Fındık bitkisi bölgenin toprağına bir yerde koruyucu kalkan görevi yapıyor. Fındık bitkisi Allah’ın Karadeniz’e sunduğu bir nimettir.”

“Bölgenin toprak haritaları çıkarılmalıdır”

Karadeniz Bölgesi’nin toprak haritalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini de vurgulayan Aşkın, “Unutulmamalıdır ki, toprak sadece savaşta kaybedilmiyor, toprak erozyonla, sel ve doğal afetlerle de kaybedilebilir. O sebeple bölgemizin toprak haritalarının bir an önce çıkarılması gerekir. Bundan sonraki yapılanmalarda toprak yapısının çok iyi ortaya konulması zaruridir. Arazi kullanım planlamaları bir an önce yapılmalıdır. Ordu’nun toprak yapısı ve toprak haritası hiç vakit kaybedilmeden ortaya konulmalıdır. Bugün sorun yaşadığımız ABD’nin 50 eyaletinin hepsinin toprak haritaları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Erozyon sinsice ilerliyor”

Karadeniz Bölgesi’nde erozyon ve heyelanın sinsice ilerlediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Aşkın, “Karadeniz Bölgesinin toprağı arazinin topografyasından, engebeli yapısından dolayı çok daha kıymetlidir. En küçük bir yağışta topraklar erozyon vasıtasıyla akıyor. Bu sinsice cereyan eden bir olay karşısında devletimiz, hükümetimiz, valiliklerimiz ve STK’lar bilimsel yöntemlerle toprak haritasını bir an önce ortaya koymalıdırlar. Toprak yaşayan varlıktır. İnsan nasıl yaşıyorsa toprakta organik maddesiyle, içermiş olduğu ile su ile yaşayan varlıktır. Dünyanın en büyük havuzu ve su toplama yapısı aslında topraktır. Bizim ilimizde toprak suyu tutamadığı ve saklayamadığı için ani sellerle karşılaşıyoruz. Aslında toprağı koruduğumuzda bu durum asgari seviyeye inecektir” şeklinde konuştu.