OMÜ-TTO, TÜBİTAK Projelerine Damga Vurdu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO), TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında başvuru sürecinde destek verdiği projelerin 7’si birinci aşamayı geçti. 

OMÜ-TTO, TÜBİTAK Projelerine Damga Vurdu!

7 projenin 5’i OMÜ’lü öğretim üyelerinin 
“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5’inci maddesi çerçevesi kapsamında ve Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ile Çağrı Programı Danışma Kurullarınca (ÇPDK) yapılan değerlendirme sonucunda, OMÜ-TTO’nun destek verdiği ve birinci aşamayı geçen 7 projenin 5’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine, biri Sampa Otomotive, diğeri ise Kırıkkale Üniversitesine ait. 
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Miraç Eren, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Eminoğlu’nun projeleri ana proje olarak birinci aşamayı geçerken Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar’ın projesi alt proje olarak birinci etabı geçti. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Ural ile OMÜ-TTO tarafından hazırlanan bir başka proje ise Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berat Serdar Akdeniz’in yürütücülüğünde birinci aşamayı geride bıraktı. 

OMÜ TTO sanayi kuruluşlarıyla da iş birliği içinde 
Akademisyenlere verdiği proje desteklerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarına da destek veren OMÜ-TTO, 1003 programında otomotiv firmasına da destek vererek projenin birinci etabı aşmasında etkin rol oynadı.