"AK Parti Çıtayı Yükselterek Başarı Hikayesi Yazmıştır"

AK Parti C¸evre, S¸ehir ve Ku¨ltu¨rden Sorumlu Genel Bas¸kan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili C¸igˆdem Karaaslan, AK Parti’nin kurulus¸unun 17. yıldo¨nu¨mu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"AK Parti Çıtayı Yükselterek Başarı Hikayesi Yazmıştır"

Karaaslan mesajında s¸u ifadelere yer verdi;

“14 Agˆustos 2001’de, milletimizin adalet ve kalkınma ihtiyacının geregˆi olarak, siyasi hayatı boyunca hep milletin sesine kulak veren Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Parti’miz kurulus¸undan 15 ay sonra tek bas¸ına iktidara gelerek milletimiz tarafından ne denli bu¨yu¨k bir umut oldugˆunu go¨stermis¸tir. Kesintisiz 16 yıllık hu¨ku¨metlerimiz do¨neminde parti olarak, u¨lkemizi her alanda hak ettigˆi yere, muasır medeniyetler seviyesinin u¨zerine tas¸ımak hususunda ortaya koyduğumuz kararlılığımızı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde su¨rdu¨rmeye devam ediyoruz.

I·ktidara geldigˆimiz gu¨nden bu yana, tas¸ıdıgˆımız yu¨ksek sorumluluk bilinciyle gece gu¨ndu¨z demeden tu¨m kadrolarımızla birlikte u¨lkemizi kalkındırmak, milletimize daha iyi hizmetler sunmak ic¸in c¸alıs¸tık. Girdigˆimiz tu¨m sec¸imlerden aziz milletimizin takdiriyle yu¨ksek oy oranları ve gu¨c¸lu¨ bir destekle c¸ıktık.

Son 16 yıllık do¨nemde Tu¨rkiye’de, gec¸mis¸le kıyaslanamayacak o¨lc¸u¨de dev adımlar attık, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerden yatırım ve hizmetlere c¸ok genis¸ bir yelpazede ilerleme sagˆladık. Bir yandan tero¨r o¨rgu¨tleriyle mu¨cadele ederken bir yandan da u¨lkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle bulus¸turmanın mu¨cadelesi ic¸inde olduk. Bunu yaparken en büyük destekçimiz; sıkı bir ilişki kurduğumuz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız oldu.

AK Parti’miz; hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihimizde es¸i go¨ru¨lmemis¸ bir bas¸arı hika^yesi yazmıs¸tır. Milletimizin hizmetine sundugˆumuz eserleri artırma ve u¨lkemizi bu¨yu¨tme yolundaki kararlılıgˆımız, ic¸ ve dıs¸ odaklar tarafından defalarca engellenmeye c¸alıs¸ılmıs¸; kirli hesaplar tas¸ıyan karanlık odaklar yu¨ru¨yu¨s¸u¨mu¨zu¨ sekteye ugˆratmak istemis¸tir. Ancak devlet millet kaynas¸masının zaferi, Tu¨rkiye du¨s¸manlarının en agˆır magˆlubiyeti olmus¸tur. Bugün de aynı şekilde istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılara, tehditlere, şantajlara birlik ve dayanışmamızla en güçlü cevabı verecek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız.

AK Parti’mizin kurulus¸unun 17. yıldo¨nu¨mu¨ vesilesiyle, bugu¨ne kadar partimizin c¸es¸itli kademelerinde go¨rev almıs¸ tes¸kilat mensuplarımıza ve partimize destegˆini artırarak su¨rdu¨ren aziz milletimize en kalbi s¸u¨kranlarımı sunuyor, milletimize hizmetin kutlu yolculugˆunda nice uzun yıllar diliyorum.”