2. El Taşıt Ve Taşınmaz Ticareti İçin "Yetki Belgesi" Uyarısı

 Tacir ve esnafların ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticaretiyle uğraşabilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiğini belirten Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, ancak son dönemde esnaf ve tacirlerin yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından aranarak kendilerine; mesleki yeterlilik belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve ücret karşılığı eğitim tekliflerine itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. 

2. El Taşıt Ve Taşınmaz Ticareti İçin "Yetki Belgesi" Uyarısı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti hakkında uyarılarda bulunan İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, `Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik bir düzende yapılması için önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca, halihazırda faaliyette olan işletmelere yetki belgesi edinimi için tanınan süre 13 Ağustos 2019 tarihinde sona ermekte olup belgelendirme için tacir ve esnafımızın önünde 1 yılı aşkın bir süre bulunmaktadır. Bu nedenle, süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesi 13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştır. Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Ancak, son dönemde esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından arandığı ve kendilerine mesleki yeterlilik belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve benzerleri ile eğitimin belli bir ücret mukabilinde sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında müdürlüğümüzün 420 06 70 nolu telefon numarasından bilgi alınabilir` dedi. 
Taşınmaz ticareti hakkında da açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kocaoğlu, `Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 5 Haziran 2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe müdürlüğümüzden yetki belgesi almayanlara ruhsat verilmeyecek olup halen taşınmaz ticareti ile iştigal eden vergi mükellefleri de yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yazılı olduğu üzere 5 Aralık 2019 tarihine kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alacaklardır. Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşullarda mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Ancak son zamanlarda esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından arandığı ve kendilerine mesleki yeterlilik belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve benzerleri ile eğitimin belli bir ücret mukabilinde sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemesi gerekmektedir` diye konuştu.