"Eğitim"

"Eğitim"

Dünyayı şekillendiren ve diğer tüm canlılar üzerinde hakimiyeti bulunan insanoğlunun yaşamındaki en önemli belirleyici şüphesiz ki eğitimdir.  Beşikten mezara kadar eğitimin olması gerektiğini peygamber efendimizin “Çin’de de olsa ilmi arayınız, çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır” sözü ile daha da iyi anlıyoruz. Bilgi eğitim benliğini kazanmış bir çocuk için ilk defa ebeveynleri aracılığıyla, devamında ise okul dediğimiz sistemli bilgi ve davranışların aktarıldığı kurumsal yapılar tarafından aktarılır. Bu uzun maraton, kendini tanımaya çalışan her çocuk ve genç için sancılı, bir o kadar da anılarla doludur.  Eğitim sadece okullardan ibaret değildir. Doğduğu anda başlayan ve hayat boyunca süren bir süreçtir. Eğitim denilince akla sadece matematik, tarih kitapları gelmemeli, bir çocuk için bale, yüzme vs. yetişkin için mesleki eğitimler veya bir gencin yaşlı bir amcadan aldığı küçük bir nasihattir eğitim. Son günlerde güzel ülkemde yaşanan çocuk istismarı ve cinayetler eğitimde yaşanan bir aksaklığın göstergesidir. Bunların önüne geçebilmek için insanların bilinçlendirilip, eğitimin sadece matematikten, fizikten, tarihten vb. ibaret olmadığının, en önemli eğitimin ahlak eğitimi olduğunun, kişi hak ve özgürlüklerinin insanlara daha çok anlatılması gerektiğinin bir sinyalidir bu yaşanan acı olaylar. Eğitim, insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesille aktaran çok sağlam bir araçtır. Belki de insanların toplumsal bir varlık olması sebebiyle bu kurum hiçbir zaman yıkılamamıştır. Eğitime olan ihtiyaç hiçbir zaman tükenmek bilmemiştir ve tükenmeyecektir.  İnsanın öğrenebilme kapasitesi, öğrenmeye duyduğu açlık, merak, sorgulama, anlamlandırma eğilimleri ile sıkı bir bağ içerisindedir. İnsan, sorgulama sürecine dahil olması gereken yegane varlıktır. Kainatın bütün mahlukatı emrine verilmiş şerefli bir varlıktan da beklenen budur. Gerek dini inançlar için olsun gerekse türlü ideolojiler için olsun eğitimin insan hayatında yeri kıyamete kadar yerini muhafaza edecektir. Biz de insan hayatındaki bu kadar önemli bir unsuru teşkil eden eğitim konusunu masaya yatırdık ve Samsun’daki eğitimin karnesini sizler için çıkardık. Bu arada yazımı bitirmeden sizlerle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum: Medya Son Haber Dergisi olarak 1. Yılımızı doldurmanın gururu ve mutluluğu içeresindeyiz. Her sayıda farklı konuları işledik, Samsun’a ve bölgeye farklı bir pencereden bakarak sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Her sayıyı ilk günkü heyecanla, keyifle hazırladık. Tabi ki bizleri dinamik tutan en büyük etken siz değerli okuyucularımız oldu. Sizlerden gelen güzel geri dönüşler, yeri geldiğinde dostane eleştiriler bizi her zaman dinamik tuttu. 7. Sayımızda da yine Samsun’un için önemli bir konuyu “eğitimi” kapak konusu olarak işledik, sizlere keyifle okuyacağınız bir dergi hazırladık. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, bizlerle röportaj yapan, köşe yazan, fikir veren, bizlere destek olan herkese teşekkürü bir borç bilirim.