HaberlerTBMM İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

+
-
TBMM İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda
TBMM İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

- Genel Kurulda, 18 maddelik İçtüzük değişiklik teklifinin 2. bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi - "TBMM`nin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek" ve "Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak" hükümleri, kınama nedenleri arasında olacak - TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor

TBMM Genel Kurulunda, 18 maddelik İçtüzük değişiklik teklifinin 2. bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümü açık oylamaya tabi işlerden değilse en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde bu oylamalar ile maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak. Değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunup, diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak. Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunup, önerge tutanağa eklenecek. İçtüzükle, TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor. - Açık oylama istemi Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 20 milletvekilinin yazılı istemine bağlı olacak. Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması gerekli olacak. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirecek ve önerge sahiplerinden en az 20`sinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını tespit edecek. Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanacak. Önerge sahiplerinden en az 20`si Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza herhangi bir milletvekili tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama istemi düşecek. Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az 20 milletvekilinden herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan oylama, işaret oyu niteliğinde işlem görecek. - Kınama ve Meclisten geçici çıkarma cezaları Mevcut İçtüzükteki, `Kınama cezasını gerektiren haller` başlığı altında yer alan düzenlemede de değişiklik yapılıyor. Buna göre, `TBMM`nin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek` ve `Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak` hükümleri, kınama nedenleri arasında olacak.