"Bakanlık geçmişten de ders almalı"

“LPG’li araçların kamusal denetimine devam edilmeli” “Yeni düzenleme ile firmalar kendi yaptıkları LPG dönüşümlerine onayı direkt kendileri verebilecek”

"Bakanlık geçmişten de ders almalı"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının LPG’li araçlarla ilgili yönetmelik değişikliğini acilen geri çekmesi ve kamusal denetim uygulamasına geri dönmesi gerektiğini söyledi. 


Makina Mühendisleri Odası’nın “A tipi muayene kuruluşu” olarak yıllardan beri kamusal bir hizmet anlayışıyla, LPG montajı yapılmış araçların kontrollerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Nail Yolaydın, “LPG montajı yapılmış araçlar bu konuda odamızdan belgeli mühendisler tarafından kontrol edilerek standartlara ve projesine uygun olmayan dönüşümlerin düzeltilmesi sağlanmakta, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olmayan ve yetkisiz firmalarca standart dışı malzeme kullanarak dönüştürülmüş araçlar standartlara uygun ve güvenli hale getirilmektedir. Sektörün disipline edilmesi, standartlara uygun malzemenin kullanılması, dönüşümlerin Odamız bünyesinde eğitilerek belgelendirilmiş mühendisleri istihdam eden yetkili firmalar tarafından yapılması, araç sahiplerinin güven içerisinde araçlarını kullanmalarını, haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasını, kamunun ve halkımızın can ve mal güvenliğini çok yakından ilgilendiren sektördeki denetim, kontrol ve disiplini sağlanmıştır. Ancak 2011 yılı sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile 2012 yılından itibaren LPG montajı yapılmış araçların muayene işlemleri sırasında LPG gaz sızdırmazlık raporu istenmesi uygulamasına son vermiş ve gaz sızdırmazlık raporu olmayan araçları ‘hafif kusur’lu kabul etmiştir. Araç sahibinin olduğu kadar diğer vatandaşların da can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren LPG montajı ‘hafif kusur’ olarak değerlendirilirken çevre açısından önemli olan ancak vatandaşlarımızın can güvenliğini dolaylı olarak ilgilendiren egzoz emisyon raporu olmayan araçları ‘ağır kusur’ olarak değerlendirilmesi çok çelişkilidir. Hal böyleyken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sektörde var olan sorunları çözmek yerine sektörde disiplinsizliği, kuralsızlığı, merdiven altı ve kayıt dışı çalışmayı özendiren yeni bir çalışmaya imza atmıştır. 24 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan yönetmelikle ülkemizde yaklaşık 4-4,5 milyon LPG montajı yapılmış araçların denetimi tamamen kaldırılmıştır. İlk montaj esnasında alınması gereken ‘gaz sızdırmazlık raporu’ ve ‘montaj tespit raporu’ hazırlanması yetkisini montajı yapan firmaya vermiştir. Bu yeni düzenleme ile firmalar kendi yaptıkları LPG dönüşümlere onayı direkt kendileri verebilecektir. Yani insan hayatı için çok önemli olan LPG dönüşüm işinin kontrol işlemi firmaya bırakılmış yani ortadan kaldırılmış, kısacası denetim LPG montajını yapan firmaların vicdanına bırakılmıştır” dedi.


Daha önce de 2000-2005 yılları arasında yine benzer bir uygulama yapıldığını, sektörün tamamen denetimsiz bırakıldığını, sektöre kaçak malzeme girişi, standart dışı ve projesine uygun olmayan LPG araç dönüşümlerinin arttığını ifade eden Yolaydın, “Firmalar hiç görmedikleri çok sayıda araca ticari kaygılarla belge düzenlenmeye başlamış, standartlara uygun malzeme kullandıklarını ‘beyan!’ ederek kendi yaptığı işe kendileri onay vermeye başlamış, araçların son kontrollerinde oda tarafından yapılan kamusal denetim ortadan kaldırılmış, sonrasında doğal olarak LPG’li araçların yol açtığı kazalar artmış, pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, maddi kayıplar yaşanmıştır. Öyle ki kamuoyunda ve yazılı ve görsel basında ‘LPG’li araç patladı’ manşetleri sıkça görülmeye başlanmış, sonunda bu yanlışlık geç de olsa fark edilerek LPG’li araçlar tekrar kamusal denetime tabi tutulmaya başlanmıştır” diye konuştu.

“Bedeller ödenmeden, çok geç olmadan uyarıyoruz”
Makine Mühendisi Nail Yolaydın, açıklamasını şöyle tamamladı: 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik değişikliği ile sektörü denetleyen, koordine eden bu konuda yıllardır çalışan LPG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan odamızı devre dışı bırakarak kamu sağlığını hiçe saymakta olduğunu, ciddi kazalara ve olası ölümlerin olacağını bilmelidir. Bakanlık geçmişten de ders alarak bu yönetmelik değişikliğini acilen geri çekmeli, insanların güvenliği ve sağlığı için LPG/CNG sektörünün ve ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetim uygulamasına geri dönülmelidir.”