HaberlerDarbeci Komutanların çoğu `İstihbarat Kursu` almışlar

Darbeci Komutanların çoğu `İstihbarat Kursu` almışlar

+
-
Darbeci Komutanların çoğu `İstihbarat Kursu` almışlar
Darbeci Komutanların çoğu `İstihbarat Kursu` almışlar

TBMM Darbe Komisyonu Raporu’nda, TSK’dan ihraç edilen darbeci paşaların profili çıkarıldı. Buna göre darbeci komutanların çoğu, personel istihbarat kursları almış...

TSK ile ilişiği kesilen en düşük albay rütbesindeki komutanların mezuniyet, katıldıkları kurslar, yurtdışı görevlerde bulunma durumları ve rütbelerindeki kıdemlerine dair bilgiler rapora girdi. Buna göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilişiği kesilen 186`sı general ve amiral 854 komutanın büyük çoğunluğunın, 1994 ve 1993 yılı mezunu olduğu belirtildi. SİVİLLER DAHA YÜKSEK Harp Akademilerine sivil liselerden katılanların oranı askeri okullardan katılanlara göre daha yüksek. Darbeci komutanların çoğu, katıldığı mesleki ihtisas kurslarında istihbarat ve mülakatla personel alımı için gereken mülakat personel istihbarat güvenlik kurslarını tercih etti. Yurtdışı kurslara katılanlar ve yurtdışı görevlerde bulunanlar da yine çoğunlukta. 129`U 1994 MEZUNU Kara Kuvvetleri Komutanlığı`nda biri orgeneral olmak üzeri 102`si general 565 subay ihraç edildi. 463 albayın ise 241`i kurmay albay. 565 komutanın 129`u 1994 mezunu. Darbeci karacıların mezuniyet yıllarına bakıldığında 1990 ile 1995 yıllarında yığılma görülüyor. Ordudan ihraç edilen personelin Karacı general ve albayların 295`i askeri lise, 270`i sivil lise mezunu. YURTDIŞI KURSLARA İLGİ Komutanların 327`si yurtdışı kurslara katılmış, 305`i ise yurtdışı görevlerde bulunmuş. Karacı darbecilerin 68`i komando, 107`si istihbarat kursları almış. İhraç edilen karacı komutanların 172`si mülakat personeli istihbarat güvenlik kursuna katılmışlar. 18`i ise Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Komando Okullarında verilen Gayni Nizami Harp kursları ile özel kurslara gitmişler. TERCİHLERİ İSTİHBARAT Hava Kuvvetleri Komutanlığı`nda darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 168 general ve albaya bakıldığında da 120 albayın 77`si kurmay. Çoğunun mezuniyeti 1994 yılına dayanıyor. Havacı komutanların 112`si sivil lise mezunu 56`sı askeri liseden akademiye devam etmiş. 119 general ve albay yurtdışı kurslara katılırken, 97`si yurtdışı görevlerde bulunmuş. Rütbelerindeki kıdemlerine bakıldığında 126`sının 3 veya 4 yıllık olduğu gözleniyor. DENİZ`DE MÜLAKAT PERSONEL İLGİSİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı`nda ise ilişiği kesilen 121 amiral ve albayın 40`ı amiral, 50`si kurmay albay rütbesinde. Darbeci denizcilerin mezuniyet yılında ağırlık 1993`te görülüyor. 70`i askeri lise, 51`i sivil lise mezunu. 63`ü yurtdışı kurslara katılırken 70`i yurtdışı görevlerde bulunmuş. Denizciler de mesleki kurslara çok ilgi duymamakla birlikte kurslara katılanlar arasında mülakat personel istihbarat kursuna katılımda yoğunluk dikkat çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı`nda ihraç edilen personelin tamamına yakını rütbesinde en fazla 3 yıl kıdeme sahip. HAZIRLIKLA GİRDİLER Darbe Komisyonu Raporu`nda FETÖ`nün TSK`ya, 1986 yılında Askeri Liselere giriş sınavı öncesi Türkçe sorularını çalarak ve bunların Harp Okullarına girdiği yıl olan 1990 yılında ise Harbiye giriş sınavı sorularını çalarak neredeyse kitlesel olarak girdiği değerlendirmesi yer aldı. FETÖ ÜYESİ OLMAYANLAR GİREMİYOR Bu tarihten sonra da her yıl soru çalmak suretiyle FETÖ üyelerinin peyderpey TSK`ya sokulduğu, son yıllarda ise neredeyse FETÖ üyesi olmayan kimsenin bu okullara giremediği belirtildi. FETÖ`nün TSK`ya en fazla eleman yerleştirdiği dönem ise 2007-2013 yılları arası olarak gösterildi. Raporda, FETÖ ile iltisakları sebebiyle TSK`dan ihraç edilen subaylar arasında albay ve kurmay albay rütbesinde 1993 devresinin yüzde 17.9 ile, yüzde 26.7 oranındaki 1994 devresinden sonra ikinci sırayı aldığı vurgulandı. İhraç edilen generallerin yüzde 66.3`ünün sivil lise kaynaklı olduğu tespitine yer verilen raporda, 1994 Harp Okulu mezunlarının 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadıkları kaydedildi.