HaberlerTBMM İçtüzüğü değişiyor

TBMM İçtüzüğü değişiyor

+
-
TBMM İçtüzüğü değişiyor
TBMM İçtüzüğü değişiyor

- Değişiklik teklifinin 4 maddesi komisyonda kabul edildi - Genel Kurul, salı günleri saat 15.00`ten 21.00`e, çarşamba ve perşembe günleri 14.00`ten 21.00`e kadar çalışacak - Meclis TV yayınında önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve çalışma saatleri esas alınacak

TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifin 4 maddesi kabul edildi. `TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi`nin kabul edilen maddelerine göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00`te çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecekler. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecek. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. - Grup önerilerine ilişkin düzenleme Teklifle, Danışma Kurulu oy birliği ile bir konu üzerinde tespit ve teklifte bulunur veya görüş bildirirse, siyasi parti gruplarının görüş birliği içinde olduğu bu öneri üzerinde görüşme yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı ve siyasi parti gruplarının önerilerini ayrı ayrı Genel Kurul`a getirdikleri durumlarda ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak. Açıklamanın ardından, diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilecek. İçtüzükte belirlenen süre içerisinde komisyonda gündeme alınmayan tasarı ve tekliflerin, hükümetin veya teklif sahibinin gündeme alınmasıyla ilgili talebine ilişkin de düzenleme yapılıyor. Bu kapsamdaki doğrudan gündeme alma önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek. Genel Kurul işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamayacak. Genel Kurul, resmi tatile rastlamadığı takdirde salı günleri saat 15.00`ten 21.00`e, çarşamba ve perşembe günleri 14.00`ten 21.00`e kadar çalışacak. TBMM vasıtasıyla yapılacak TV yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve saatleri esas alınacak. - `Ara verelim` CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4. maddenin görüşmeleri sırasında, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın`ın yerinde olmadığını, teklifin ilk imza sahiplerinin de salonda bulunmadığını belirterek toplantıya ara verilmesini istedi. Komisyon Başkan Vekili, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, çalışmanın İçtüzüğe uygun olduğunu dile getirerek görüşmeleri devam ettirdi. Bir süre sonra TBMM Başkanvekili Aydın ve imza sahibi milletvekilleri salona geldi. Toplantı, 4. maddenin kabulünün ardından sona erdi. Komisyon, çalışmalarına bugün devam edecek. Komisyonun dün 11.00`de başlayan toplantısı yaklaşık 17 saat sürdü.