Kutsal sancak da meydanda

Kutsal sancak da meydanda

Her sana bir üniversitenin himayesine teslim edilen ve bu sene de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde olan Çanakkale Savaşı’nda tüm askerlerini şehit veren 57. Alayın temsili sancağı da Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, rektör yardımcıları ve senato üyeleri OMÜ çadırında sancağı davetlilere tanıttı ve ziyaretçilerle de yakından ilgilendi.

İlhan Demircioğlu