HaberlerYeni KHK çıktı: Çok sayıda ihraç var

Yeni KHK çıktı: Çok sayıda ihraç var

+
-
Yeni KHK çıktı: Çok sayıda ihraç var
Yeni KHK çıktı: Çok sayıda ihraç var

Yeni KHK çıktı...

Olağanüstü Hal kapsamında 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı.  Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete`nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7563 kişi ihraç edİldi. Samsun`dan da yüzlerce isim ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü`nden 2 bin 303 kişi, Adalet Bakanlığı`ndan 418, Dışişleri Bakanlığı`ndan 45, Milli Eğitim Bakanlığı`ndan 102 kişi, Sağlık Bakanlığı`ndan 789 kişi, Diyanet`ten 551 kişi, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri`nden 546 ve İçişleri Bakanlığı`ndan bin 486 kişi ihraç edildi. Kararnamede göreve iade kararları da bulunuyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem`e verilen madalyalar geri alındı. 342 emekli TSK personelinin rütbeleri geri alındı. YÖK`ten 302akademisyen ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü`nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı`ndan 551 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı`nda 1.486 kişi ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı`nda 789 kişi ihraç edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri`nden 546 kişi ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığı`ndan 102 kişi ihraç edildi. Dışişleri Bakanlığı`ndan 45 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı`ndan 418 kişi ihraç edildi. TRT`den 29 kişi ihraç edildi. Jandarma`da 235 kişi ihraç edildi. YÖK`ten 302 akademisyen ihraç edildi. `ÖKSÜZ`LE GÖRÜŞTÜ` Resmî Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var. Sarıkoca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yeni KHK ile ihraçlar şu şekilde: Arif Erdem ve Hakan Şükür`ün madalyaları alındı. İHRAÇLARIN DAĞILIMI Emniyet Genel Müdürlüğü`nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı`ndan 551 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı`nda 1.486 kişi ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı`nda 789 kişi ihraç edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri`nden 546 kişi ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığı`ndan 102 kişi ihraç edildi. Dışişleri Bakanlığı`ndan 45 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı`ndan 418 kişi ihraç edildi. TRT`den 29 kişi ihraç edildi. Jandarma`da 235 kişi ihraç edildi. YÖK`ten 302 akademisyen ihraç edildi. İADELERİN DAĞILIMI Göreve iade kararı verilen personel sayısı ve kurumları şöyle: `Diyanet İşleri Başkanlığı 36, Türkiye Kalkınma Bankası 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı 2, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 7, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6, İller Bankası 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 2, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 2, Spor Genel Müdürlüğü 3, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 4, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 56, Kültür ve Turizm Bakanlığı 4, Maliye Bakanlığı 8, Gelir İdaresi Başkanlığı 7, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2, Milli Eğitim Bakanlığı 40, Sağlık Bakanlığı 17, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2, üniversiteler 26, İçişleri Bakanlığı 2 (vali yardımcısı)`  `ÖKSÜZ`LE GÖRÜŞEN...` Resmî Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var. Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı. GÖREVE İADELER Adalet Bakanlığı`nda 49 kişi göreve iade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı`nda 36 kişi göreve iade edildi. 342 TSK PERSONELİNİN RÜTBELERİ ALINDI Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli olmuş, sözleşmesi feshedilmiş veya firari durumundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığından 108 personel ile daha önce emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 112, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 122 olmak üzere toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi. Kamu görevine yeniden kabul edilmemeyecek olan bu kişiler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erecek. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak. 9 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİLERİ KESİLDİ 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan altısı ABD`de, ikisi İngiltere`de ve biri de Kanada`da olmak üzere dokuz kişinin öğrencilikle ilişkileri kesilirken, ABD`de öğrenim gören Mikail Temirel öğrenciliğe iade edildi. İstanbul`da kurulan `Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği`nin tekrar açılması kararlaştırıldı.