Psikoterapi ile dengeli yaşam

Psikolog Mustafa Güral, psikoterapinin bireyin içinde bulunduğu sorunların duygu, düşünce ve davranışlar boyutları ile ele alarak hayatı üzerinde denge ve gelişim sağlamaya yönelik destek çalışmalarının genel adı olduğunu söyledi.

Psikoterapi ile dengeli yaşam

 Psikoterapi hakkında bilgi veren Mustafa Güral, “Psikoterapi en yalın haliyle, bireyin içinde bulunduğu sorunların duygu, düşünce ve davranışlar boyutları ile ele alarak hayatı üzerinde denge ve gelişim sağlamaya yönelik destek çalışmalarının genel adıdır. Bu destek çalışmalarının yapılabilmesi yapılandırılmış psikoloji kuramlarına dayanır. Terapist (psikolog/psikiyatrist) eğitimini aldığı psikoterapi ekollerinden duruma ve kişiye uygun olanı seçerek danışanın da onayı ile bu süreci yönetebilir. Psikoterapi özünde terapist ile danışan arasındaki bağ ve iletişim üzerine kuruludur. Bu konuda doğru sanılan yanlışlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Örneğin süreç boyunca terapistiniz sizin adınıza karar almayacağı gibi görüşmeyi sadece yaşadığınız geçmiş dönem anıları ile sürdürmez ya da görüşme süresince sadece kendinizi iyi hissetmeniz adına planlamalar yapılmaz” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloğu Mustafa Güral şöyle devam etti: “Psikoterapi dinamik bir süreçtir, bu süreçte günlük hayatınızda olan tüm duygular deneyimlenebilir ancak psikoterapist size bu yolculuk boyunca baş edilemeyen alanlarda uygun terapi tekniklerini kullanarak baş etme yollarını kazanmanıza yardımcı olur. Yani danışanın süreçte kendi kararlarını almasına ve çözüm gerektiren durumları fark ederek üzerinde hayatını nitelikli hale getirebilecek referanslar belirlemesine yardımcı olur. Unutmamak gereken bir nokta da psikoloğunuz hayatınızdaki gelişmeler adına yargıda bulunacak bir tutum izlemeyeceği, süreçte hakim, savcı rolünde olmayacağıdır. Danışan olarak başvurduğunuzda bilinmesi gereken en önemli hususların başında belki de koşulsuz bir ön kabul ile sizi ve sorunlarınızı anlamaya çalışan biri ile bu süreci birlikte yürüteceğinizdir” diye konuştu.
Terapi sürecinden bahseden Güral açıklamasını şöyle tamamladı: “Terapilerde sorumluluklar roller doğrultusunda paylaşılır. Hayatınızın denetimi yine danışanın sorumluluğunda olacaktır. Psikoloğun yaşam koçu olmak gibi bir rolü yoktur, bu durum psikoterapi uygulamalarına da uygun düşmemektedir. Psikoterapi gerektiren sorunların çözümü için çoğunlukla 6-12 ay arasında süren görüşe süreci olabilmektedir. Kimi sorunlarda ise çözüm çok daha kısa sürede sağlanabilinir. Bu süreyi sorunun niteliği, psikolog ve danışan arasındaki psikoterapötik ittifakın gücü, kişisel kaynakların kullanımı ve durumsal krizler belirleyebilir. Dünyada uygulanan 400 ü aşkın psikoterapi ekolü olduğu bilinmektedir. Bu ekollerden yaygın olarak kullanılan ve sağlık otoriteleri (WHO, APA vb gibi) tarafından kabul gören terapilerin dolayısıyla başvurduğunuz psikolog veya psikiyatristin hangi psikoterapi ekolünün eğitiminden geçtiğini sorgulayabilir bu konuda kendisinden bilgi talep edebilirsiniz. Çünkü eğitimi alınan psikoterapi ekolünün uygulanıyor olması süreçte psikolojik destek adına yarar sağlamanız adına önemlidir. Bu bağlamda VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak merkezimizde EMDR, klinik hipnoz, bilişsel davranışçı psikoterapi, şema terapi, pozitif psikoterapi ekollerinden yararlanılmaktadır.”