Haberler‘Çarpık kentleşmeye son’

‘Çarpık kentleşmeye son’

+
-
‘Çarpık kentleşmeye son’
‘Çarpık kentleşmeye son’

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya yılmaz, kentleşmenin en önemli sorunu; uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar, belirsizlikler, kanun ve yönetmeliklerin farklı yorumlanması olduğunu belirterek, “Herkesin kendi çıkarına göre yapılaşma koşullarını belirleyecek şekilde esnek düzenlemelerden kaynaklanan çarpık, kimliksiz, estetik kaygıdan uzak yapılaşmalardır” dedi.

 Planlı Alanlar Tip yönetmeliğinde 01.06.2013 yılında yapılan değişikliklerin 30.06.2017 tarihine kadar belirle değişikliklerden geçerek yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Yılmaz, “ Oysa yeni yönetmelik değişikliği sivil toplum örgütleri dahil, yerel yönetimlerin, uygulamanın içinde olan belediyelerin görüşleri yanında Tarihi Kentler Birliği olarak bizlerin de fikri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Çok katılımlı yapılan toplantılar sonucunda ortak payda da anlaşılan düzenlemeler yönetmelikte yerini almıştır.Yeni yönetmelik değişikliği ile gizli emsal artışının önüne geçilmiş, net, anlaşılabilir ifadeler düzenlenmiştir. İhtiyaç fazlası ortak alanların emsale dahil edilmesiyle gizli emsal artışı önlenmiştir. “ diye konuştu. Yeni değişikliklerde otopark sorununu çözüme kavuşturacak köklü yapılanmaların olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, ”Trafik sorununun yoğun yaşandığı kentlerimizde özellikle ticaret alanlarında otopark sorununun çözümlenmesi, toprak altında kalan minimum otopark ihtiyacının 2 katı kadarının emsal harici tutulması, otopark yapımının teşvik edilmesi, katlı otopark alanlarının ayrıca plan değişikliğine gerek olmadan yapılabilecek olması otopark çözümü için oldukça olumludur.İnşaat alanından sayılmayan ortak kullanım alanlarının daha sonradan ticari mekânlara çevrilmesiyle proje dışı kullanımlar yeni düzenleme ile engellenmiştir.Ön bahçe mesafelerinin daha sonra kapatılarak ticarete konu olmasının önüne geçilmesi ise kaçak yapılaşmaların ortadan kaldırılması için önemli bir aşamadır. “ şeklinde konuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şunları söyledi:  Belediyelerin kendi bölgelerinin özelliklerini dikkate alarak yönetmelik hazırlama yetkisine sahip olması, kentlerimize kimlik kazandıracak, kentlerimizi tek düzeylikten kurtaracaktır. Uygulamadan gelen katılımcıların katkılarıyla hazırlanmış olması nedeniyle, bu güne kadar hazırlanmış olan çalışmaların eksikliklerini gideren bir çalışma olduğuna inanıyor ve Bakanlığımızın bu çalışmasını takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz.Bu yönetmelik yanlış veya farklı yorumlara neden olmayacak anlaşılabilir ifadeler içermektedir.Tarihi Kentler Birliği olarak tarihi mirasımızın korunması ve fonksiyonlar yüklenerek gelecek kuşaklara aktarılması konusunda son 15 yıl içinde memnuniyet verici sonuçlar alınmıştır. Ancak mevcut yapı stokunun estetik sorunları vardır. Bu yönetmelikte şehirlerimizdeki estetik sorunları çözecek, kimliksiz binaların kimlikli hale gelmesini sağlayacak cephe düzenleme mecburiyetleri memnuniyet verici ve uygulanabilir niteliktedir.Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmanın özendirici olması Tarihi Kentler Birliği olarak bizleri memnun etmektedir.Otoparkı özendirici değişikliklerin yeni yönetmelikte olması memnuniyet vericidir. İlhan Demircioğlu