Sayıştay Büyükşehir'deki usulsüzlükleri bir bir sıraladı

Sayıştay Büyükşehir'deki usulsüzlükleri bir bir sıraladı

Sayıştay Başkanlığı Samsun Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırladığı raporda, birçok usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

Sayıştay Başkanlığı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi hakkındaki 2021 yılı inceleme ve denetleme raporunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri tespit etti! Sayıştay, bu usulsüzlüklere karşı Belediyenin yapmış olduğu savunmayı ise kabul edilebilir düzeyde bulmadı.

Tespitler olumsuz cümleler ve kelimelerle tamamlanmış

Sayıştay'ın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili belirlediği usulsüzlükler ile ilgili raporundaki tespitler aşağıdaki kelimelerle son buluyor.  

 1. YANSITILMAMIŞ,
 2. TAMAMLANMAMIŞ,
 3. AKTARILMAMIŞ,
 4. GÖSTERİLMEMİŞ,
 5. HATALI MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ,
 6. UYULMAMIŞ,
 7. EDİLMEMİŞ,
 8. RUHSATSIZ,
 9. USULSUZ KULLANDIRILMIŞ,
 10. AÇIK İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILMIŞ,
 11. AŞILMIŞ,
 12. BULUNMUŞ,
 13. UYGUN OLMAYAN İŞLEMLER YAPILMIŞ

 

Sayıştay'ın 2021 yılına ait, Samsun Büyükşehir Belediyesi hakkında, belediye tarafından bazı ihtiyaçların temin edilmesinde kabul edilebilir gerekçe olmamasına rağmen pazarlık usulünün tercih edildiğinin tespit edildiği raporunda; pazarlık usulü ihalenin doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden, yapı, can, mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde ya da idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde yapılabileceğine dikkat çekildi.

 

SAYIŞTAY RAPORU'NDAKİ TESPİTLER

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
 2. Taşınır Mallara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Usulüne Uygun Tutulmaması ve Doğru Bir Şekilde Mali Tablolara Yansıtılmaması
 3. Taşınmaz Kayıt İşlemlerinin Tamamlanmaması
 4. Geçici Kabulü Yapılan Bazı Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesabına Aktarılmaması
 5. Bilançoda Yer Alan Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubunun Tam, Doğru ve Gerçeğe Uygun Tutarları Göstermemesi
 6. Kısa ve Uzun Vadeli İç Mali Borçlara Ait Faiz Gider Tahakkuklarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
 7. Diğer Bulgular
 8. Muhasebe Belgelerinde Kayıt Düzenine Uyulmaması
 9. İlan ve Reklam Vergilerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi
 10. Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan Taşınmazlar Üzerindeki Bazı İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması
 11. Bazı Taşınmazların İhaleye Çıkılmadan Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması
 12. Açık İhale Yöntemiyle Yapılması Gereken Bazı İşlerin Pazarlık Usulüyle Yapılması
 13. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Alımlarda Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması
 14. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Mevzuata Uygun Olmayan Hükümler Bulunması 8. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne Uygun Olmayan İşlemler Yapılması.

 

İLGİLİ HABERLER

Semt pazarları boş kaldı!

Semt pazarları boş kaldı!

Spor sayesinde değişen hayatı, kısa film oldu

Spor sayesinde değişen hayatı, kısa film oldu

Türkiye'de ilk kez Samsun'da yazılan trajikomik trafik cezası!

Türkiye'de ilk kez Samsun'da yazılan trajikomik trafik cezası!

Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'da hareketli gece, patlayan silahlar can aldı

Samsun'da hareketli gece, patlayan silahlar can aldı