Aydemir'den 'Saltuklu Teknoloji Üniversitesi' teklifi

Aydemir'den 'Saltuklu Teknoloji Üniversitesi' teklifi - Erzurum haber

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde tespit ve değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, AK Parti kuruluş felsefesini ifade ederek, 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' bir davanın temsilcileriyiz. Milli Eğitim'e bakışımızda da temel budur. ' dedi


Aydemir Erzurum'u Gündeme Taşıdı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. Görüşmelerde söz alan Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum'la ilgili taleplerini sundu.
Aydemir'den 3'üncü Üniversite Önerisi
Aydemir, Erzurum'da Doğu Anadolu'da ilk Teknik Üniversite olan ETÜ ya da Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içinde Mühendislik fakültelerinin yanında konuşlandırılacak Teknik Lise, ilin Türk Dünyasındaki önemini vurgulayacak yalnızca Çağdaş Türk Lehçeleri' öğretim ve eğitimi yapan, Sosyal Bilimler Liselerinden bağımsız bir lise açılması ve Erzurum'da ODTÜ içeriğinde bir Türk Cumhuriyetleri Üniversitesi kurulması önerilerinde bulundu. Milletvekili Aydemir üçüncü üniversite adının 'Saltuklu Teknoloji Üniversitesi' olmasını teklif etti.
Ak Parti Eğitim Yaklaşımı
Milletvekili AK Parti Eğitim yaklaşımını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Kökü mazide olan ati anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyleri hazırlamak durumundayız. Bugüne kadar bunun için gayret sarf ettik, 2023 sonrasında daha da mesafe alacağız.' vurgusuyla aktardı.
Eğitim Reformu
Türkiye'de Üniversite sayısının artırıldığı, gençlerin yükseköğretim özleminin giderildiğini, İlk, orta ve lise düzeyinde temel ders kitaplarının yanı sıra kaynak ders kitapları dağıtıldığını, okullara ödenek sağlandığını, Öğretmen Meslek Yasasının çıkarıldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu Türkiye'de bir ilk ve eğitimde benzeri olmayan bir reformdur. ' dedi.
'Önceliğimiz Eğitim'
Milletvekili Aydemir sunumunda, '3 Kasım, iktidara gelişimizin 20'nci yılı. Biz partimizi kurarken -o kurucu heyet içerisindeydim, Cenab-ı Hak nasip etti- 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diye bir aforizma kullandık. Aslında biz başlarken altını çizdiğimiz eğitimdi zaten, 'aydınlığa açık' derken ne ye vurgu yaptık? 'Önceliğimiz eğitim. ' dedik biz ve aldığımız mesafenin eşi emsali yoktur. Geldiğimiz noktada bakın, sadece üniversite sayısına baksanız, orada aldığımız mesafeye baksanız kifayet eder. Kaldı ki eğitimin hangi sahasına gitseniz tatminkâr bir resimle karşılarsınız. Noksanımız yok mu? Gayet tabii ki var. Hayat dinamik bir süreç, her gün önümüze başka şeyler koyuyor. Dolayısıyla, onları da tamamlaya tamamlaya gidiyoruz; siyaset bunu yapma sanatıdır zaten. Tabii ki ufuk dar olunca -ben bazı arkadaşlarımı özellikle tenzih ediyorum ama - bu alanda böyle bol kepçe tenkit getirenlere de açıktan söylüyorum, keşke daha geniş bakabilsek. ' ifadelerini kullandı.
Muhalefete Eleştiri
Hayata ait tüm alanlarda, ülkeyi ilgilendiren sosyoekonomi meselelerde çifte standarta kapalı oldukları, çelişkili konum ve durumlara taviz verilmediğini kaydeden Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İngiltere yaklaşımı konusundaki tenakuzuna değinerek, Böylesine tenakuzlar içerisinde yürürseniz eğitime dönük de değerlendirmeleriniz nakıs kalır, noksan kalır. ' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun İngiltere Yaklaşımına Tepki
Milletvekili Aydemir, 'Bakın, arkadaşlar, bir Genel Başkan bir sene önce 'tweet ' atıyor, diyor ki 'İngiltere'deki tefecilere teslim bir hâldeyiz, ayda 58 milyon faiz ödüyoruz.' Aradan bir yıl geçiyor, İngiltere'ye gidiyor, İngiltere'deki o 'tefeci' diye tarif ettiklerini 'Efendim, dünyayı tanzim eden fonların sahipleri, ben bunları Türkiye'ye getireceğim.' diyor. Böylesine tenakuzlar içerisinde yürürseniz eğitime dönük de değerlendirmeleriniz nakıs kalır, noksan kalır. Buralardan çıkmak lazım, Tespit yapıyorum, orta yerde gerçekler var, sadece vakıayı olduğu gibi orta yere koyuyorum. ' diye konuştu.
Aydemir Eğitimde Gelinen Seviyeyi Tespit Etti
AK Parti ve Cumhur İttifakının eğitim yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, 'Bizim eğitimle ilgili, en son düşünen, en esaslı kaydımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ait, çok uzun tarifi var, anlatımı var ama gençler için şöyle bir ifade kullanıyor: 'Kökü mazide olan ati anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyleri hazırlamak durumundayız. Bugüne kadar bunun için gayret sarf ettik, 2023 sonrasında daha da mesafe alacağız. ' diyor; elhak öyle oldu. Bakın, yaşı uygun olanlar bilir, burada birçoğunuz mutlaka yaşamamışsınızdır bunu, ben Erzurum özelinde örnek vereyim, Erzurum'da okullar açılırken, caddelerden geçilmezdi, kaldırımlardan geçilmezdi, niye biliyor musunuz? İkinci el kitaplar satılırdı, Bu hakikat ki Ankara'da da bu böyleydi, İstanbul'da da böyleydi. Ama biz geldik ne yaptık? Bütünüyle berhava ettik bu anlayışı, öğrencilerimize şu anda bedava kitap veriyoruz, yetmedi, yardımcı ders kitaplarını da veriyoruz. ' dedi.
Aydemir'dn Hak Teslimi Vurgusu
Milletvekili Aydemir, 'Şimdi geldiğimiz noktada, hak tesliminden ben biliyorum ki karşı taraf uzak duruyor, keşke olsa, keşke olsa ve ardından noksanı söylesek. Mesela, ben burada arkadaşlarımdan şunu beklerdim: Ekrem Çelebi bey kardeşim buraya Ağrı'yla ilgili kayıtlar düştü, sonra beklentilerini anlattı. Uğur Aydemir öyle, bütün kardeşlerimin tarzı bu, siyaset anlayışımız bu. Bakanımız buraya gelmiş, benim Erzurum'da neye ihtiyacım var, bunu söyleyeceğim. Mesela, ben bugüne kadar, HDP'li milletvekillerinden seçildikleri illere dönük bu neviden yatırım talebi hiç duymadım; olması lazım oysa' diye konuştu.
İnanç, Fikir Ve Teşebbüs Özgürlüğü
Her türlü düşünce ve görüşe açık oldukları, inanç, fikir ve teşebbüs özgürlüğü kaydında saygı duyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'Noksanlarımız elbette var. Tabii ki karşı taraftan düşülen kayıtlardan istifadelerimiz de söz konusu oldu. Bizde hak teslimi var, bizim gönlümüzde bu var, keşke muhalefette de olsa.' kaydını düştü.
Cumhurbaşkanımıza minnettarız'
Erzurum'un Turizm ve Sağlık alanlarında olduğu gibi aynı zamanda bir 'Eğitim Şehri' olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, 'AK Parti döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla Erzurum eğitim kenti pozisyonu aldı; buna çok minnettarız, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza. ' diye konuştu.
Erzurum'un Beklentileri
Sunumunda Erzurum için beklentileri paylaşan Milletvekili Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a 'Tematik Üniversiteler kaydında', Erzurum'un Pasinler Zaferi ile Anadolu kilidini açan ilk şehir olduğunu vurgulayarak talepte bulundu.
Aydemir'den 1048 Pasinler Zaferi Hatırlatması
Milletvekili Aydemir, 'Malumunuz, Erzurum 1048 tarihiyle öne çıkmıştır. 1048 Pasinler Zaferi'nin yaşandığı tarih 18 Eylül 1048 yani 1071'den yirmi üç sene önce vuku bulmuş bir hadise. Orada, Bizans'a ilk mağlubiyeti tattırmışız. Dolayısıyla, Malazgirt Anadolu'ya girişimiz ancak öncesi var; işte, Erzurum'da yaşanmış bir vaka. Erzurum Saltuklulara yüz altmış küsur yıl başkentlik yapmış. Tematik üniversiteleri kuruyorsunuz. Bunu hakikaten insanlar yüreğine koyuyor ve size teşekkür ediyorlar. Sivas'ta kurdunuz, Gaziantep'te kurdunuz, Ankara'da kurdunuz, biz de Erzurum'daki 2 üniversitemizde, özellikle bir spor alanına üniversite kurulmasını istiyoruz. Oralarda fakülteler var, spor yüksekokulları, fakülteleri, enstitüleri var. Biz kış sporlarının merkeziyiz, dolayısıyla o 2 üniversitedeki mevcut fakülteleri bu tarafa plase ederek bir sporu ifade eden okullar. Spor Bilimleri ve teknoloji üniversitesi; adını da şöyle koyalım benim âcizane burada teklifim: 'Saltuklu Spor Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi'. Bu olursa bununla hakikaten mutlu oluruz. ' dedi.
'Erzurum Türk Dünyası Başkentlerindendir
Erzurum'un Türk Dünyası başkentlerinden olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum'da çağdaş Türk Lehçeleri eğitim ve öğretimi veren bir lise ve yine Türk Dünyasına hitap edecek ODTÜ modelinde, Manas, Ahmet Yesevi Üniversiteleri donanım ve içeriğinde bir üniversite kurulması önerisini gündeme getirdi.
Milletvekili Aydemir, 'Bir başkası, biz Türk Cumhuriyetleriyle çok ilintili bir iliz. Aynı zamanda, TÜRKPA üyesi bir milletvekili olarak bu aralar şunun gayretindeyiz: Türk ülkeleriyle ilgili, Türkçe konuşan, Türk dili konuşan ülkelerle ilgili alfabede bir birlik çalışmamız var. Bir de Türk lehçelerinin öne alındığı bir lise; bu, Değerli Bakanımızı ilgilendiriyor ama şöyle bir teklifle geldim ben: ODTÜ içeriğinde, Erzurum'da bir Türk Cumhuriyetleri Üniversitesi kurulsun istiyoruz. Türk devletleriyle irtibatımızı da sağlar, çok esaslı bir yapı olur. Tabii ki bu bugünden yarına olmaz ama bir tekliftir; bu da hayata geçerse memnuniyet duyarız. Değerli Bakanım, gayretlerinize minnettarız, Allah razı olsun, Bütçemiz hayır uğur getirsin, bereket getirsin diyorum.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yolda kız arkadaşıyla yürürken neye uğradığını şaşırdı

Yolda kız arkadaşıyla yürürken neye uğradığını şaşırdı

Şehit Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı!

Şehit Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı!

SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!

SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!

Bakan Koca müjdeyi verdi

Bakan Koca müjdeyi verdi

Piyasa değeri 200 milyon lira olan Painite taşı ele geçirildi

Piyasa değeri 200 milyon lira olan Painite taşı ele geçirildi